Cao-overleg gemeenten ontspoord

6

Woest zijn de vakbonden van gemeenteambtenaren. Na maanden van onderhandelen klapte eind vorige week het overleg met de werkgevers. Acties zijn niet uitgesloten, klinkt het dreigend.

Bert de Haas, onderhandelaar namens FNV Overheid, koos weinig verhullende woorden om zijn ongenoegens over te brengen. ‘De respectloze houding van de VNG heeft het overleg de kop gekost,’ stelt hij. De bonden concludeerden dat verder spreken geen zin had. ‘Nu gaan we dus eerst in gesprek met de achterban. We sluiten niet uit dat het tot acties gaat komen.’ CNV Overheid zegt hetzelfde.

VNG: opgeven is zonde

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die als werkgever aan tafel zat, reageert ‘teleurgesteld maar eigenlijk ook wel verrast’. Het ‘weglopen’ van bonden lost niets op in hun ogen. ‘Het is duidelijk dat partijen het overleg ingaan met verschillende verwachtingen, maar de VNG is bereid om daarvoor forse stappen richting de vakbonden te maken. Als de vakbonden dat ook doen, is er kans op een goede cao. Het is dan zonde om het midden in het overleg op te geven.’

De VNG bood een salarisverhoging van in totaal 4,9 procent over twee jaar. Volgens de bonden dekt dat niet eens de inflatie en betekent het dus feitelijk een achteruitgang in koopkracht. Hun looneis bedraagt ruim 7 procent over twee jaar. Daarnaast willen ze een regeling voor 60-plussers om twee dagen per week minder te werken, tegen behoud van 50 procent salaris over de niet gewerkte uren. De VNG wilde niet aan zo’n ‘deeltijd-vut’.

Dagen afpakken

Sterker, zeggen de bonden, de VNG zou zogeheten ‘leeftijdsdagen’ van oudere werknemers willen afpakken. De vereniging wil graag het mes zetten in de verschillende bovenwettelijke verlofregelingen die gemeenten hanteren. Harmonisatie daarvan moet de arbeidsvoorwaarden gelijktrekken en zou de arbeidsmobiliteit bevorderen. ‘De leeftijdsdagen zouden ingeleverd worden zonder dat hiervoor vitaliteitsbeleid zou terugkomen,’ aldus de FNV over het werkgeversbod.

De bonden willen overigens ‘breed vitaliteitsbeleid’, waarvan minder werken voor 60-plussers een onderdeel is. Het zou bijvoorbeeld ook bedoeld zijn ‘voor medewerkers die in de knel komen en dreigen uit te vallen’. De VNG roept de vakbonden op ‘om snel naar de overlegtafel terug te komen en het gesprek te vervolgen’, maar dat is nog niet gebeurd.

Digitaal magazine | Werken bij de overheid

 

 

Hoe blijft de overheid aantrekkelijk als werkgever?

 

 

Een van de opties is ambtenaren meer betalen dan het cao-loon, wat volgend jaar mogelijk wordt.

 

Lees nu het magazine

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

6 reacties

 1. Avatar

  De VNG is een organisatie met twee petten. Beide petten worden voornamelijk gedragen door leden van landelijke politieke partijen. Een pet die de belangen van de uitvoerende organisatie behartigt. De andere pet die van de gemeenteraden. Hier kan geen sprake meer zijn van onafhankelijk overleg.

 2. Avatar
  mw. J.H. Rensen op

  Het lijkt erop dat de gemeenten altijd een sluitpostpositie hebben. Bij andere overheidsinstanties lijkt het minder een issue om te spreken over een cao-verlenging. Daar komt ook nog bij dat er altijd een aantal maanden worden gepikt van de ambtenaren. De CAO zou in moeten gaan op 1/1, maar er is al sprake van geweest dat per 1/4 de nieuwe CAO dan zou ingaan. Wellicht als de partijen het ‘eindelijk’ eens worden met elkaar kan het nog meer gaan schelen. Is dit en alle mislukte pogingen een opgezet plan om geld dat de ambtenaren toekomt in te pikken en dan nog eens afgescheept te worden met te weinig salarisverhoging? Stakingen lijken steeds dichterbij te komen. Ik hoop dat die stakingsbereidheid er bij veel gemeenteambtenaren is.

 3. Avatar

  4,9% is een lachertje! Die ruim 7% overigens ook. Is nog te weinig, bekeken naar de stijgingen die er jarenlang elders (o.a. rijk) al zijn geweest. Gemeenten lopen helaas (nog steeds) achter de feiten (inflatie) aan…
  Ook een gemis dat er totaal niets over het verdwijnen van de ‘ambtenarenstatus’ (jawel, die is alleen voor gemeente-ambtenaren van toepassing!) gecommuniceerd is. Wat heeft het voor gevolg voor de ‘gevoelig’ liggende ambtenaren, zoals de leerplichtambtenaren, sociaal rechercheurs en handhavers die een bijzondere status hebben m.b.t. hun inzet en optreden? Kunnen zij dit nog wel vrijelijk, zonder te hoeven uitkijken voor maatregelen/ontslag als zij te ‘ijverig’ bezig zijn? Bonden, laat jullie hierover eens horen!

 4. Avatar

  Niet voor het een of ander maar de Gemeente Maastricht heeft ons die leeftijdsdagen al afgepakt !!
  In het mom van een bezuiniging en leeftijdsdiscriminatie.

 5. Avatar
  Dirk Verboom op

  Ik ben ook niet zo’n actievoerder, maar nu ben ik bereid te laten zien dat we niet met ons laten sollen. We laten ons niet uitkleden!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden