COR Amsterdam vreest chaos bij reorganisatie

0

De COR Amsterdam blijft kritisch op de grote reorganisatieplannen van de gemeente, waarover deze maand de beslissing valt.

Ook is de COR bang dat het doorvoeren van teveel veranderingen tegelijk tot chaos zal leiden en dat de zorgvuldigheid te lijden krijgt onder het hoge tempo.

De Centrale Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam brengt opnieuw advies uit over het ‘Plan Organisatieontwikkeling’ , de grootschalige gemeentelijke reorganisatie waarbij 14.000 personeelseden opnieuw worden geplaatst en tegelijkertijd een grote bezuinigingsoperatie wordt doorgevoerd.

Flankerend personeelsbeleid

De COR-advies heeft dit voorjaar al via een Tienpuntenplan advies hierover uitgebracht. Het voornaamste punt daarin was de totstandkoming van een goed flankerend personeelsbeleid, waarbij flexibele inzet en mobiliteit van het personeel mogelijk is, zonder dat het personeel voortdurend moet vrezen voor hun baan. Vlak voor het uitkomen van het COR-advies is hierover overeenstemming bereikt tussen de werkgever, de vakbonden en de COR.

Aanvullende randvoorwaarden

De COR blijft de besluitvorming echter kritisch volgen en stelt aanvullende randvoorwaarden. De noodzaak van verandering wordt erkend, maar op een aantal punten vraagt de COR alsnog aanpassing van de hoofdstructuur. Volgens de COR valt niet te beoordelen of de gekozen structuur een oplossing biedt voor de problemen. Daarbij komt dat inzet op structuurverandering gedoemd is te mislukken zonder cultuurverandering en veranderingen in de stijl van leidinggeven.

Vrees voor chaos

De COR wacht nog op de schriftelijke reactie van de gemeentesecretaris op het COR-advies. Het College van B&W zal vervolgens deze maand een definitief besluit nemen over de hoofdstructuur van de nieuwe organisatie. De gemeente wil medio 2014 klaar zijn met de reorganisatie. De COR is bang dat het doorvoeren van teveel veranderingen tegelijk tot chaos zal leiden en dat de zorgvuldigheid te lijden krijgt onder het hoge tempo.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden