FNV: Cao akkoord gemeenten definitief

0

FNV Overheid gaat samen met de andere bonden CNV Overheid en CMHF en werkgever VNG definitief akkoord met de nieuwe cao Gemeenten. Gisteren liet de VNG weten te wachten op de FNV. Nu de VNG bereid is te gaan praten over een aanvullende verklaring, is de FNV akkoord met de nieuwe CAO

De FNV meldt vandaag op haar site dat er een definitief akkoord is op de cao- gemeente: ‘Eerder werd al bekend dat een overweldigende meerderheid van onze leden heeft ingestemd met het principeakkoord, alleen heeft de VNG de aanvullende verklaring op het loonakkoord 2015 nog niet ondersteund. De VNG heeft aangegeven bereid te zijn het overleg hierover op korte termijn te starten.’

Aanvullende verklaring VNG
Een grote meerderheid van de FNV-leden stemde in met het in januari gesloten principeakkoord. FNV Overheid wachtte echter tot de VNG ook de aanvullende verklaring op het loonakkoord 2015 zou tekenen. Cao-onderhandelaar Bert de Haas, FNV Overheid: “Omdat zowel de kaderleden van de landelijke adviescommissie cao als het dagelijks bestuur van de FNV van mening waren dat het niet in belang van de leden is om nog langer te wachten, zijn alle partijen nu akkoord met de cao. We hebben de VNG te kennen gegeven snel door te willen praten over de ondersteuning van de aanvullende verklaring. De andere bonden steunen ons hierin.”

Nu de cao een feit is, kunnen de gemeenten de afgesproken salarisverhoging gaan doorvoeren in de salarisadministratie. Dit betekent dat de salarissen omhoog gaan met 3% in april, of als dit niet meer lukt, uiterlijk in mei. Op 1 januari 2017 volgt nog een verhoging van 0,4%. De vakbonden en werkgever hebben ook goede afspraken gemaakt over de reparatie van de WW en er komen extra banen voor jongeren en mensen met een arbeidsbeperking: ‘Dit akkoord is een waardering voor de mensen die op het stadhuis werken, de wijken schoonhouden of branden bestrijden. Zij krijgen meer koopkracht en zekerheid.’ De cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017.

Cao lonen publieke sector stijgen harder
Het CBS maakte vandaag bekend dat de cao lonen in de publieke sector harder stijgen dan in andere sectoren. De lonen bij de overheid stegen met 3,1 procent sneller dan bij de particuliere(1,6 procent) en de gesubsidieerde sector (1,3 procent). Dit komt voornamelijk door de loonontwikkeling van de cao’s bij Defensie, Politie, Rijk en Rechterlijke macht in de afgelopen twaalf maanden.

De stijging van de contractuele loonkosten bij de overheid valt juist een stuk lager uit dan bij de andere sectoren omdat de werkgeverspremie voor pensioenfonds ABP is verlaagd.

Meer dan de helft van de overheidscao’s is overigens buiten beschouwing gebleven, omdat er bij deze cao’s op dit moment nog geen akkoord bereikt is.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden