Duurzame inzetbaarheid personeel hoog op agenda

0

Net als vorig jaar staan ook voor 2017 strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en opleiding en ontwikkeling hoog op de prioriteitenagenda van HR- en P&O- afdelingen. Bestuurders vragen zich meer dan voorgaande jaren af of hun organisatie aantrekkelijk genoeg is voor het behoud en het werven van nieuw talent. 

De Benchmark 2017 van HR-dienstverlener Raet onderzocht net als voorgaande jaren hoe medewerkers, zzp’ers, HR-managers en bestuurders in Nederland aankijken tegen belangrijke HR-thema’s en trends. De top 3 prioriteiten van HR-managers in de sector overheid zijn strategische personeelsplanning (48 procent), duurzame inzetbaarheid (42 procent) en opleiding & ontwikkeling (39 procent). Voor het eerst sinds ruim vijf jaar staat ook werving en selectie weer in de top 5 van prioriteiten.

Vergrijzing

Bestuurders bevestigen de noodzaak voor een effectieve recruitment aanpak met het oog op de verwachte uitstroom als gevolg van vergrijzing en de toenemende ontgroening. Ze maken zich vooral meer zorgen over de veroudering van hun personeelsbestand, de mate waarin de organisatie in staat is om jong talent te behouden en kennisverlies als gevolg van vergrijzing en uitstroom.

Lerende organisatie

HR-managers zetten vooral in op het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers, terwijl bestuurders meer streven naar een lerende organisatie die zich snel en agile kan aanpassen aan de veranderende omgeving. Net als vorig jaar is de grootste zorg van bestuurders of hun organisatie straks nog wel over de juiste competenties beschikt. Ook vrezen zij een tekort aan specialistische vaardigheden.

Krimp afgenomen

De behoefte aan medewerkers in loondienst neemt toe. Iets meer dan een derde van de HR-managers verwacht de komende jaren meer vast personeel nodig te hebben. Opvallend is dat de krimp in de segmenten overheid en zorg en welzijn vergeleken met vorig jaar aanzienlijk is afgenomen. Bij de bestuurders denkt 23 procent in 2017 meer medewerkers in loondienst te hebben, 31 procent verwacht krimp en 30 procent denkt juist meer gebruik te gaan maken van flexibele arbeidsrelaties.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden