Haagse weigerambtenaar vecht ontslag aan

6

De gewetensbezwaarde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die door de gemeente Den Haag werd ontslagen legt dat ontslag voor aan de rechter.

De ambtenaar heeft de vakorganisatie RMU in de hand genomen om zijn belangen nu te behartigen.

Toen het ontsalg bekend werd gemaakt is er door de ambtenaar een bezwaarschrift ingediend. Het college van Den Haag heeft vervolgens besloten deze kwestie voor te leggen aan de Adviescommissie bezwaarschriften.

De Adviescommissie stelde dat het beluit tot ontslag door de gemeente onzorgvuldig is geweest. Het college heeft het verzoek van de bezwaarmaker om hem te benoemen tot buitengewoon ambtenaar namelijk niet getoetst aan het eigen beleid dat er geen gewetensbezwaarde ambtenaren worden aangesteld. De Adviescommissie komt vervolgens tot de conclusie dat “gelet op dit zeer ernstige zorgvuldigheidsgebrek” de gevolgen van het ontslagbesluit voor de bezwaarmaker onevenredig. Ook achtte de commissie niet bewezen dat de arbeidsverhoudingen ernstig verstoord zouden zijn geraakt.

De Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Den Haag adviseerde om het ontslag te herroepen en in te trekken. Het gemeentebestuur negeert dit advies. Een rechtsgang is nu het gevolg.

Over Auteur

6 reacties

 1. homo sapiens op

  Normaal gesproken legt een gemeentebestuur een advies van een bezwaarcommissie niet naast zich neer, maar wordt het advies overgenomen.
  Nu het de kwestie homohuwelijk betreft mogen blijkbaar zorgvuldigheidseisen worden genegeerd. Weigerambtenaren zijn aangeschoten wild geworden die geen enkel recht meer schijnen te hebben. Het wordt tijd dat de Partij voor de Dieren zich ermee gaat bemoeien.

 2. Ach, over 100 jaar of zo vind iedereen het normaal dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen.
  Onze wet bepaalt dat er geen onderscheid is, waarom moeten we tolereren dat ambtenaren zich ertegen verzetten? Er wordt van trouwambtenaren geen rare dingen verwacht. Dus weigerambtenaren worden m.i. terecht ontslagen.

 3. Zover ik weet is deze meneer benoemd uit hoofden van zijn beroep n.l. gekozen gemeenteraadslid. zodra hij deze functie neerlegt is ook het ambt van bijzondere ambtenaar burgerlijke stand niet meer uitvoerbaar door hem. Behalve als hij vraag aan B&W om opnieuw benoemd te worden omdat hij het en leuke functie vind. Opdat moment is B&W dan niet erg wakker geweest, omdat ze niet aan hem gevraagd hebben wat hij zou doen als er een paar van het gelijke geslacht voor hem stond om in het huwelijk te treden. Zit betrokkene nog altijd in de functie van gemeenteraadslid dan kan B&W niets doen, daar de wet bepaald dat een gemeenteraadslid als bijzondere ambtenaar burgerlijke stand aangesteld kan worden en daar staan geen voorbehoud regeltjes in, zover ik weet..

 4. Een moedig advies van de Adviescommissie.
  Zeer onzorgvuldig van de gemeente om een dergelijk advies niet over te nemen. Geeft aan hoever de gemeente in de tunnel zit.
  Weigerambtenaren zijn geen aangeschoten wild, maar vaker evenwichtige persoonlijkheden. Hoe dan ook de PvdD moet zich hier zeker niet bemoeien: dan wordt het allen maar slechter voor iedereen.
  Hopelijk treft de weigerambtenaar/RMU geen rechter(s) met een D-66 of GL c.a. achtergrond……

 5. Terecht ontslag ! Als ik tegen vrouwenkiesrecht ben kan ik ook niet op een stembureau vrouwen weigeren als stembureaulid. Tip voor gemeenten: het zijn BABS-EN, je kunt ze dus ook gewoon niet meer indelen voor huwelijken. Ze hebben m.i. geen recht om een huwelijk te sluiten.

 6. Wanneer je in het gewone leven als werknemer een redelijke opdracht van je baas hardnekkig weigert uit te voeren is sprake van werkweigering. Naar mijn weten wordt je ontslagen op staande voet en heb je bovendien geen recht op doorbetaling van loon.

  Wanneer je solliciteert als een Ambtenaar van Burgerlijke stand is het je opdracht om mensen in de Echt te verbinden. Daarbij mag geen onderscheid bij worden gemaakt op grond van sekse , geloof of ras.

  Als de Ambtenaar van Burgerlijke stand vervolgens weigert twee mensen van het zelfde geslacht (of Joden, negers, Chinezen, etc.) te trouwen weigert hij/zij haar werk (lees: een redelijke opdracht) uit te voeren met alle consequenties van dien: ontslag op staande voet.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden