Aanscherping WNT voor “gelijke monniken”

0

Minister Plasterk heeft het wetsvoorstel om de Wet normering topinkomens (WNT) niet alleen te laten gelden voor bestuurders, maar voor álle werknemers in de (semi-)publieke sector, voor advies doorgestuurd naar de RvS.

De WNT regelt dat bestuurders in de (semi-)publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister. Het is de bedoeling dat de wet voor alle werknemers gaat gelden bij organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld.

Vertrouwen

Het stellen van een maximale bezoldigingsnorm moet bijdragen aan vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de (semi)publieke sectoren. De aanscherping van de wet beoogt om een eind te maken aan zeer hoge beloningen, bijvoorbeeld voor managers die niet geen topbestuurder zijn waardoor er voor hen geen maximum gold.

In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk een uitzondering te maken.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.