VNG: Integriteit ook zaak van politieke partijen

0

De VNG vindt dat het primair aan de politieke groepering is na te gaan of een door hen beoogde kandidaat wethouder en kandidaat raadsleden voldoende integer zijn.

“De integriteit van het openbaar bestuur en gemeenten in het bijzonder staat of valt met het integer handelen en kunnen handelen van eenieder die daarbij is betrokken”, aldus een reactie van de VNG. “Een taak van de burgemeester is het toezien op een permanente integere gemeentelijke organisatie. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de screening van integriteit van de gemeentelijke organisatie.”

Wethouders en Raadsleden
De VNG vindt dat het primair aan de politieke groepering is na te gaan of een door hen beoogde kandidaat wethouder en kandidaat raadsleden voldoende integer zijn. “Het is van belang dat een politieke groepering zich uitdrukkelijk vergewist van de integriteit van voor te dragen kandidaten. Dit is alleen maar sterker geworden door het dualisme waardoor de raad meer in debat is met het college over beleid en voorstellen. En ook door toegenomen aandacht van buiten het gemeentehuis voor het integer handelen van politici.”

De VNG vindt dat een VOG een minimumvereiste is om een kandidaat wethouder voor benoeming aan de raad voor te dragen. Dat neemt niet weg dat er ook aanleiding kan zijn alsnog een aanvullend veiligheidsonderzoek te verrichten. “Bij voorkeur vinden onderzoeken als deze plaats voordat de naam van de kandidaat openbaar wordt.”

Werving en selectie
Aan de kandidaatstelling van raadsleden gaat een wervingsprocedure vooraf van de lokale politieke groeperingen. De VNG is duidelijk: “Het is wenselijk dat ook kandidaat raadsleden een zekere vorm van screening ondergaan. Dat is echter een aangelegenheid die alleen kan plaatsvinden door de lokale (afdeling van) politieke groeperingen in de kandidaatstellingsprocedure.”

Onderzoeken vooraf is noodzakelijk, maar is niet waterdicht beseft ook de VNG: “Dit alles neemt niet weg dat in de loop van een raadsperiode zich situaties voor kunnen doen die, ondanks onderzoeken vooraf, toch kunnen leiden tot een integriteitskwestie.” Uiteraard is dan wel de gemeente aan zet om eventueel over te gaan tot een onderzoek.  

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden