Onderzoek: Miljarden voor het grijpen met HNW

6

Uit een berekening van PricewaterhouseCoopers (PwC) blijkt dat een simpel onderdeel van Het Nieuwe Werken (HNW) dit land bijna twee miljard kan opleveren. Jaarlijks. Verder is het ook nog goed voor het milieu en de arbeidsparticipatie.

Ja, HNW is veel meer dan thuiswerken. Toch hebben de accountants vooral gekeken naar de economische effecten van een dagje thuis werken. Als 20 procent van de beroepsbevolking namelijk één of twee dagen per week gewoon zijn werk doet, maar dat niet op kantoor, dan zou dit al twee miljard kunnen opleveren, volgens PwC. 

“Naast de individuele meerwaarde voor werknemer en werkgever (win-win) is het ook van belang om macroeconomische effecten van HNW te beschouwen: wat is de toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving in haar geheel?” Dat staat in de inleiding van het rapport (PDF). De onderzoekers kijken dus eerst naar de ‘nieuwe’ manier van werken met een rekenmachine in de hand. Daarna kijken ze verder. 

Reistijd

Tweederde van de winst komt voort uit het terugdringen van de reistijd van werknemers, stellen zij. Gemiddeld reizen Nederlanders bijna een uur per dag naar hun werk en weer terug. Momenteel bestaat de beroepsbevolking voor circa 10 procent uit ‘nieuwe werkers’. Als dit twintig procent wordt, betekent dat natuurlijk een winstverdubbeling. Maar het kan nog beter, stelt PwC, dat het onderzoek deed in opdracht van Natuur & Milieu. Dit in het kader van de Week van Het Nieuwe Werken. 

Als die twintig procent namelijk twee dagen per week thuis aan de slag gaat, kunnen we een stijging van het Bruto Nationaal Product verwachten van 1 procent. Dat is bijna drie miljard euro per jaar. Er is echter wel een marge. De verwachting is dat ongeveer de helft van de extra tijd effectief wordt besteed. Daarmee is het gedrag van werknemers dus een bepalende factor.

Milieu

HNW is niet alleen goed voor de nationale portemonnee, maar ook voor de veiligheid en het milieu. Als 20 procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, zien we 180.000 minder auto’s per werkdag op de weg. Dat leidt dan tot minder verkeersongelukken en CO2 in de lucht. De uitsmijter van het cijfermatige deel van het rapport meldt ook nog dat HNW goed is voor de arbeidsparticipatie.

Enfin, de gekwantificeerde effecten op een rij:

 • 90.000 – 180.000 minder auto’s in woon-werkverkeer (per dag)
 • 1,7 – 3,5 miljard minder kilometers gereden door afname van woonwerkverkeer
 • 0,3 – 0,5 miljoen ton minder CO2-uitstoot
 • 45-90 ton minder fijnstof uitstoot
 • 38 – 77 miljoen uur tijdswinst voor werknemers
 • 9 minder verkeersdoden
 • 840 – 1.700 minder verkeersgerelateerde gewonden
 • Stijging van productiviteit: 650 miljoen euro (ruim 1% van BBP)
 • 8.300 nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt: ouderen, ouders met jonge kinderen, chronisch zieken en (gedeeltelijk) gehandicapten.

Aanbevelingen: 

Overigens sluit het rapport af met niet te kwantificeren aspecten van HNW. Daaruit vloeien de volgende vier aanbevelingen voort:

1) “Om draagvlak voor HNW onder stakeholders (werknemer, werkgever, maatschappij) te borgen, is het verdedigbaar om de investeringen in HNWrechtmatig te verdelen over die partijen die er het meeste profijt van zullen hebben. Dit houdt concreet in dat de investeringen niet alleen vanuit werkgevers moeten worden verwacht maar ook vanuit werknemer en de Nederlandse samenleving (in de vorm van de overheid).

2) Naast de veranderingen binnen bedrijf en organisaties dient men ook te kijken wat de effecten hiervan zijn op de maatschappij en vice versa. Een voorbeeld hiertoe zijn de “pieken in productiviteit” op dinsdagen en donderdagen en de relatief “rustige” werkdagen op woensdag en vrijdag als gevolg van zorgverlof en zorgtaken.

3) Uit de literatuur en interviews blijkt dat HNW meer is dan alleen het plaats –en tijdsongebonden werken. Het vergt een mentaliteit, een cultuur waaraan een gedeelde visie en gemeenschappelijke basisprincipes ten grondslag liggen.

4) HNW is geen autonome ontwikkeling. Het is een bundeling van activiteiten en toepassingen die al worden toegepast binnen verschillende industrieën. Veel weet men al, de kunst is om alle kennis en best practices met elkaar te verbinden. Het wiel hoeft dus niet telkens opnieuw uitgevonden te worden.”

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

6 reacties

 1. Er zijn miljarden te verdienen aan gewoon personeelmanagement.
  Het onderzoek van PWC heeft, net zoals zoveel PWC onderzoeken een hoog “Stapel” gehalte. De uitkomsten stonden al vast, per slot had de opdrachtgever en de uitvoerder wat aan deze uitkomsten.
  Wat wel waar is is dat door goed personeelbeleid, en dat is meer dan de hype HNW, zo’n 30% op de personeelkosten te verdienen is. Bewijs nodig? We komen het graag uitleggen.

 2. Roel van Swam op

  Ben wel benieuwd welk ministerie opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek: ‘Natuur en Milieu’?? Ik neem aan ‘Infrastructuur en Milieu’.

  Overigens is het wel aardig dit soort resultaten, maar het probleem is dat opbrengsten en kosten vaak bij verschillende partijen terechtkomen: gemeenten hebben er niet zo veel aan als werknemers besparen op reistijd c.q. reiskosten.

 3. Steven van Vulpen op

  Uiteindelijk denk ik toch dat het lastig inschatten is, omdat er bijvoorbeeld ook nog andere, meer verborgen gevolgen zullen zijn:
  – hoe verantwoord is een thuiswerkplek… (in het kader van Arbo bijvoorbeeld) => de mijne is aardig op orde, maar dat kost ook wat
  – vereenzamen thuiswerkers?
  – wordt er meer energie verbruikt als 5 huishoudens de kachel aanzetten, ipv 1 kachel aan voor 1 kamer in een kantoor?
  – de rijen bij supermarkten, etc. worden korter
  – je hoeft niet minder uren te gaan werken om overdag naar de tandarts te kunnen..
  – etc.
  Dit is natuurlijk onmogelijk allemaal op te nemen in een rapport, maar moet wel in het achterhoofd gehouden worden. Ikzelf ben met name zeer gelukkig met de verbeteringen voor milieu, flexibiliteit en daarmee het toenemende geluk van mensen.

 4. Sjoerd Visser op

  Heel leuk bedacht, maar: elke keer die veranderingen van mensen, werkplekken, bestaande structuren die weer “omgebogen” worden en al die extra poespas…kost vaak veel meer dan de winsten die men telkenmale opsomt. Al die leuzen…zoals nu weer Het Nieuwe Werken…zijn leuzen! Geen garantiegevende verklaringen maar doodgewoon veelbelovende leuzen. Dat blijven loze toekomstvoorspellingen waar men geen garanties over kan afgeven. Daar kennen we er inmiddels al meer dan genoeg van. Het financi?le plaatje wordt altijd te positief naar voren geschoven, maar over alle negatieve effecten houdt men zich stil. Om vervolgens er na jaren (w??r) erachter te komen dat het allemaal niet zo voorspoedig loopt als is voorgespiegeld. Nu komt men weer met centralisatieplannen op tafel zoals bij Justitie…maar de kosten voor de te bouwen gebouwen en de komende leegstand van de nu gebruikte gebouwen zijn nou niet een vorm van winst cre?ren. Al die plannen lijken wel wat, maar de veranderingen zijn te groot om er effici?nte winst mee te halen. Het lijken meer op uitspraken over luchtkastelen die drijven op een zee van zeepbellen gevuld met gebakken lucht. Een wanbeleid pak je aan bij de bron, niet ergens in het midden of aan het einde. Als de basis niet goed is stort alles daarboven in elkaar als een kaartenhuis. De regering geeft teveel geld uit naar buiten, en men investeert dus al lang veel te weinig in eigen land en in de mensen die in dit land wonen. Nee…die worden uitgehold, omgebogen, bestookt met veelbelovende loze leuzen, financi?el nog meer uitgeknepen voor allerlei “goeie sier” buiten dit land. Dat wanbeleid moet aangepakt worden bij de bron!!!

 5. De stelling dat Nederlanders gemiddeld een uur per dag besteden aan reizen klopt wel, maar ik vraag me af of is gekeken naar de verdeling van reistijden. In mijn geval is het zo dat ik per dag 20 min reis naar kantoor. Mijn man werkt in de buitendienst, als hij naar een klus moet kan het zijn dat hij naar de andere kant van Nederland moet. Hij krikt de gemiddelde reistijd flink op, maar thuiswerken is niet mogelijk. Ook in consultancy, bij aannemersbedrijven, enz. wordt veel en lang gereisd. Doorrekenen op de gemiddelde reistijd van 1 uur levert denk ik een te optimistich financieel plaatje op.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden