Advies: Geen ontslagwet voor bezwaarde ambtenaren

0

Het is zeer de vraag of het kabinet een speciale ontslagwet in het leven moet roepen om de zogeheten weigerambtenaren te laten ontslaan door gemeenten, concludeert de Raad van State.

“De Raad twijfelt aan de aanvaardbaarheid, het nut en de noodzaak van een dergelijke, specifiek tot ontslag verplichtende wet”, is de conclusie van het advies aan het kabinet. Verder zijn er twijfels over een wet om de lokale overheid toekomstige weigerambtenaren aan te nemen.

Nuance

“De gevolgen van een beleid dat gericht is op het weren van gewetensbezwaarde trouwambtenaren zijn voor aspiranten in zekere mate van een andere orde dan voor reeds aangestelde ambtenaren”, is de nuance.

“Verbreking van een arbeidsverhouding vormt een zwaardere aantasting van het belang van betrokkene dan het niet aannemen, dat veelal mede gebaseerd zal zijn op een voorkeur voor een andere aspirant. Hieruit volgt dat voor gemeenten bij nieuw aan te nemen trouwambtenaren mogelijk meer beoordelingsruimte kan bestaan.” 

De Raad van State ziet het personeelsbeleid als een interne kwestie voor gemeenten, ook als het gaat om gewetensbezwaarde ambtenaren. Ambtenaren die het, meestal door geloofsovertuigingen, weigeren om mensen met dezelfde sekse in het echt te verbinden.

Reactie minister

Demissionair minister Liesbeth Spies ziet dit advies als reden om het besluit over de wet te laten aan een nieuw kabinet.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden