‘Grondprijzenbeleid Amsterdam schiet tekort’

0

De Grondprijzenbrief 2011 van Amsterdam stelt projectontwikkelaars niet gerust. De gemeente baseert zich op foute aannames aldus de belangenorganisatie NEPROM.

De vereniging Nederlandse Projectontwikkelong Maatschappijen (NEPROM) uit in een uitgebreide brief aan burgemeester Eberhard van der Laan haar zorgen. De NEPROM vraagt daarin de gemeente om haar grondprijsbeleid beter af te stemmen op de huidige marktomstandigheden.

Stijgende prijs
Amsterdam redeneert in de grondprijzenbrief dat bij de stijging van de gemiddelde transactieprijs van huizen de woningmarkt aantrekt en dat de residuele grondprijs dan ook kan stijgen.

“De omstandigheden zijn nog steeds erg moeilijk”, stelt NEPROM daar tegenover. “En er bestaat dan ook grote behoefte aan een uitgestoken hand van de gemeente om samen op locatieniveau projecten mogelijk te blijven maken met voldoende kwaliteit. Dat vraagt reële grondprijzen, in veel gevallen een verlaging ten opzichte van de in de Grondprijzenbrief 2011 vastgestelde prijzen. Het bieden van ruimte voor residueel maatwerk op projectniveau zal hierbij ook een oplossing moeten bieden.”

Stimuleren

Bovendien gaat de gemeente uit van stabilisering van de bouwkosten voor nieuwbouwprojecten, maar de projectontwikkelaars signaleren juist een toename van 5%. Het maakt dat NEPROM fel reageert en harde conclusies trekt.

“Daar waar het Rijk op aanzienlijke schaal stimuleringsbudgetten beschikbaar stelt om de start van woningbouwprojecten te bespoedigen, blijft de gemeente Amsterdam in haar grondprijsbeleid achter en remt zij eerder nieuwe ontwikkelingen, aldus de NEPROM. Worden grondprijzen niet aangepast, dan worden marktpartijen gedwongen hun verliezen te nemen, terwijl de gemeente dat in de grondprijs niet doet. Dat leidt er uiteindelijk toe dat projecten niet van de grond komen.”

De projectontwikkelaars sluiten de brief aan de burgemeester met dringende vraag: ” De NEPROM vraagt u met klem zich gezamenlijk met de ontwikkelaars in te zetten voor de realisatie van kwalitatief goede projecten waaraan behoefte is en daar waar nodig lagere grondprijzen te hanteren dan vastgesteld in de Grondprijzenbrief 2011.”

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden