Legesheffing bij sloop blijft mogelijk

0

Volgens het Bouwbesluit 2012 volstaat een melding bij sloop zonder verdere vergunningen, toch blijven er drie situaties waarbij wel een vergunning nodig is.

In dat geval blijft legesheffing mogelijk in tegenstelling tot bij de melding. Dit blijkt uit een brief van de VNG aan haar leden.

Een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk blijft vereist als het gaat om een monument, als het bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat en als dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald.

Volgens de toelichting op het Bouwbesluit 2012 derven gemeenten hierdoor circa 10 miljoen euro aan inkomsten. Daartegenover staat een verlaging van de gemeentelijke kosten. Bij de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012 volstaat in de meeste gevallen een ontvangstbevestiging. Legesheffing is niet mogelijk, ook niet als het bevoegd gezag nadere voorschriften oplegt. Er is geen sprake van dienstverlening.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden