Natuurcompensatie niet goed geregeld

0

Het is niet zeker of nieuw aangelegde natuur voldoende kwaliteit heeft en of deze natuur op termijn wel intact zal blijven.

Nu controleert niet één bestuurslaag of dat gebeurt en of het goed gebeurt, schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport.
Als ondernemers, gemeenten, provincies of het rijk een bouwproject willen realiseren moeten ze weten of hun plannen binnen beschermd natuurgebied vallen. Dat geldt ook voor de aanleg van een weg. Wanneer er door dit soort activiteiten schade aan beschermde natuur wordt toegebracht, moet die worden gecompenseerd door aanleg van nieuwe natuur elders. Dus willen alle partijen van tevoren weten waar ze aan toe zijn. De Algemene Rekenkamer vindt daarom dat er een eenduidige, actuele landelijke kaart moet komen met beschermde natuurgebieden.

Ook voor burgers is een overzichtskaart van belang: mensen willen eenvoudig kunnen checken of het natuurgebied dat bij hen in de buurt ligt, beschermd is. Want veel activiteiten zijn in zo’n gebied niet zonder meer toegestaan.

 

Toezicht op naleving nog onvoldoende

Het schort nog steeds aan voldoende toezicht op de naleving van de natuurcompensatie­plicht.
De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is nog niet goed geregeld. Daardoor blijft het onduidelijk of de compensatie daadwerkelijk leidt tot volwaardige en blijvende vervanging van de aangetaste natuur.

Natuurcompensaties niet goed geregistreerd

De provincies hebben geen goed overzicht van de stand van zaken rond natuurcompensatieverplichtingen. Voor zover ze natuurcompensaties registreren, doen ze dat op uiteenlopende manieren. De informatie van de provincies kan dus niet onderling worden vergeleken. Het gevolg is dat de staats­secretaris van Economische Zaken (verantwoordelijk voor natuurbeheer) zich geen totaalbeeld kan vormen en niet kan volgen hoe de bescherming van natuurgebieden die van nationaal of Europees belang zijn, in de praktijk functioneert.

Nog geen actuele landelijke kaart van beschermde natuur

Er is tot op heden geen openbare digitale kaart van de beschermde natuurgebieden in Nederland. Dit maakt het voor initiatiefnemers van bouw­projecten moeilijk om te achter­halen in welke gebieden rekening moet worden gehouden met de natuur­beschermingsregimes.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden