‘Nederland zakt weg in ondergrondse chaos’

0

Onder asfalt, klinkers en groen gaat een wirwar van tienduizenden kilometers aan kabels en leidingen schuil, die de komende decennia het einde van hun economische levensduur bereiken. “Burgers zullen straks de dupe zijn.”

De verwachting van MOOR, een organisatie die vanuit een groep gemeenten is ontstaan om grip te krijgen op deze kwestie, is dat de ondergrondse chaos de komende tijd zal toenemen.

“Het is tijd om slim te gaan werken in de openbare ruimte”, stelt MOOR bij de aankondiging van een congres dat morgen wordt gehouden. “Dit bijvoorbeeld door goede timing van werkzaamheden, “werk met werk” te maken, goede maatregelen te treffen bij werkzaamheden en burgers en bedrijven adequaat en tijdig te informeren. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken vanuit een integrale visie op de openbare ruimte.”

Graafschade
Het onderwerp moet snel op de agenda. Graafschade is bijvoorbeeld wel aan de orde van de dag, stelt de organisatie. “In 2013 werd de directe en indirecte schade geraamd op zo’n 630 miljoen euro. De verwachting is dat het aantal graafschades de komende jaren alleen maar zal toenemen. De schade staat hoog op de politieke agenda. Dat geldt helaas niet voor de toename van de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke overlast die het resultaat zijn van een chaotische ondergrond.”

Er zijn ook plannen voor het intensiever gebruiken van de ondergrond voor steeds meer verschillende toepassingen. “De ondergrondse ruimte wordt schaarser en doordat huidige netwerken vaak niet logisch zijn aangelegd, zijn kostbare verleggingen, vaak met grote overlast, noodzakelijk. Voeg daarbij het einde van de levensduur van veel kabels en leidingen en het beeld is helder: er staan ons grote vervangingsoperaties te wachten.”

Kan dat niet later? Nee, “zo laten recente grootschalige storingen in Enschede en Apeldoorn zien. Uitstel leidt onherroepelijk tot maatschappelijk onaanvaardbare risico’s, toenemende onderhoudskosten, een verdere stijging van het aantal opbrekingen en meer overlast.” Conclusie: tijd voor actie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.