Raad op zijspoor bij spoedprojecten bouw

0

Spoedprocedures voor de bouw van maximaal tweeduizend woningen of onderwijs- en zorggebouwen zijn straks niet meer de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college gaat deze besluiten nemen. Dat regelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een wijziging van de Crisis- en herstelwet.

Ollongrens wetswijziging beoogt vooral ‘het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling’. Hiertoe neemt zij onder meer het zogeheten projectuitvoeringsbesluit op de schop. Met dit instrument is het mogelijk dat ‘in één integraal besluit alle toestemmingen worden gegeven voor een bepaald project’ in een gemeente.

Gemiste kans

Tot dusver wordt hiervan maar mondjesmaat gebruik gemaakt. ‘Dit is een gemiste kans,’ schrijft de minister in de toelichting op het voorstel, ‘omdat toepassing van het projectuitvoeringsbesluit tot een versnelling van een jaar kan leiden.’ De gemeenteraad is nu nog het bevoegd gezag voor het verlenen van dergelijke gebundelde toestemmingen.

De raad is in de ogen van de minister een vertragende factor. ‘In de praktijk blijkt dat de keuze voor de gemeenteraad ertoe leidt dat er vertraging kan optreden in het proces, omdat de gemeenteraad vaak beperkte vergaderfrequenties heeft, hetgeen besluitvorming kan ophouden.’

Geen bedenkingen

De achtergrond van de huidige bevoegdheid van de raad is dat de besluiten kunnen inbreken op bestemmingsplannen, waarover de volksvertegenwoordigers beslisten toen de wet werd ingevoerd. Later is echter geregeld dat de raad slechts hoeft te verklaren ‘daartegen geen bedenkingen te hebben’. Hieraan houdt Ollongren nu ook vast voor de spoedplannen.

‘Met de voorgestelde verschuiving van de bevoegdheid van de raad naar het college van burgemeester en wethouders om een projectuitvoeringsbesluit te nemen, wordt de bevoegdheidsverdeling dus weer in overeenstemming gebracht met het wettelijk stelsel,’ legt de minister uit.

Luchtkwaliteitsnormen

Verschillende andere maatregelen uit het wetsvoorstel moeten duurzaamheid bevorderen. Zo krijgen gemeenten en andere bevoegde gezagen de mogelijkheid om in afwijking van de Wet milieubeheer strengere luchtkwaliteitsnormen te hanteren dan de Wet milieubeheer voorschrijft. In dit licht gaan ook meer experimenten onder de wet vallen.

De Crisis- en herstelwet stamt uit 2010 toen de economie in het slop zat als gevolg van de financiële crisis, maar achtereenvolgende kabinetten hielden haar in leven. De wet beoogt vooral de bouw te bevorderen door het mes te zetten in bureaucratische procedures. Regelmatig worden er nieuwe projecten aangewezen die onder de wet vallen.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden