VNG: Evaluatie van Bouwbesluit nodig

1

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is best goed te spreken over het Bouwbesluit. Wel zijn er nog belangrijke aandachtspunten.

Van de voorschriften uit de huidige bouwverordening verdwijnt het grootste deel. Deze komen terug in het nieuwe Bouwbesluit, waarvan het concept nu in de Tweede Kamer ligt. De VNG vraagt de aandacht voor een aantal punten.

In het kort gaat het om de volgende punten: 

 • Het Bouwbesluit 2012 voegt voor verbouwingen het actuele

  kwaliteitsniveau toe. Dit is alleen te handhaven als de aanvrager

  de gegevens levert waaruit het actuele kwaliteitsniveau blijkt. Het kan

  niet zo zijn dat de gemeente ter plaatse het actuele niveau

  inventariseert.
 • Het is goed dat straks leegstaande kantoorgebouwen tot woningen

  verbouwd kunnen worden. De uiteindelijke formulering in het

  concept Bouwbesluit om dit mogelijk te maken reikt echter veel verder. 
 • De omgevingsvergunning voor het slopen voor asbest moet in

  stand blijven. De voorstellen betreffen nu toch een meldingsplicht.

  Meldingen leveren altijd minder informatie op voor gemeenten, wat

  problemen oplevert voor de gemeentelijke handhaving.  
 • De eenvoudiger regelgeving gaat uit van meer eigen

  verantwoor-delijkheid van opdrachtgevers/eigenaren. Daarbij mag het

  bevoegd gezag geen inhoudelijke toets uitvoeren of eisen stellen.

  Als echter later gebreken aan het licht komen, moet duidelijk zijn dat

  het niet de gemeenten is die hiervoor verantwoordelijk is.

Evaluatie

Gelet op de ingrijpende wijziging die

het nieuwe Bouwbesluit 2012 meebrengt, pleit de VNG  voor een evaluatie

op korte termijn, bij voorbeeld na twee jaar, onder meer over de

voorgaande punten.

Over Auteur

1 reactie

 1. Een meldingsplicht voor het slopen van asbest past niet in de structuur van de omgevingsvergunning! Tenminste dat is het standpunt van de minister toen het ging over een meldingsplicht voor kleine wijzigingen bij monumenten welke speelde bij de discussie over vergunningsvrij bouwen bij Rijksmonumenten.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden