Zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant hebben zich aangesloten bij de kritiek op plannen van de provincie om strengere eisen op te leggen aan veehouders. De gemeenten vinden dat maatregelen om de ingrijpende gevolgen daarvan voor boeren te beperken, onvoldoende zijn uitgewerkt. Ze vragen Provinciale Staten in een brief om het besluit uit te stellen.

Volgens de plannen moeten Brabantse boeren gaan voldoen aan strengere eisen dan concurrenten in de rest van het land. In 2022 moeten veestallen zijn aangepast aan de nieuwe normen waardoor de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof minder moet worden. Ammoniak is een bedreiging voor de natuur, fijnstof is gevaarlijk voor de gezondheid.

De zeventien gemeenten vrezen voor de gevolgen in hun regio waar boeren een sleutelpositie hebben in de economie, schrijven ze. Als voorbeeld noemen ze veehouders die geen toekomst meer hebben en waar concreet nog niks voor is geregeld.

(Bron: ANP)