Aanpak wateroverlast urgent voor gemeenten

0

Gemeenten zien wateroverlast door hevige neerslag als het meest urgente klimaatprobleem.

Gemeenten willen wateroverlast als gevolg van klimaatverandering vooral te lijf gaan bij nieuwbouw en herinrichting van openbare ruimte. Dat staat in het jaarlijkse onderzoek Gemeentelijke Barometer van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de VNG.

Meer dan tachtig procent van de Nederlandse gemeenten ziet wateroverlast door hevige neerslag als het meest urgente klimaatprobleem. Voor de aanpak hiervan kan bij de ruimtelijke ordening rekening worden gehouden met klimaatadaptieve maatregelen, bijvoorbeeld door gebieden aan te wijzen waar hemelwater tijdelijk naar toe kan stromen.

Van de gemeenten maakt 56 procent extra budget vrij voor dergelijke maatregelen, blijkt uit het onderzoek. Acht op de tien gemeenten vindt bijvoorbeeld dat de rioolheffing mag stijgen om maatregelen tegen wateroverlast te bekostigen. Veertien procent van deze gemeenten vindt een stijging van meer dan tien procent acceptabel.

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar op Prinsjesdag samen met andere overheden de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie ondertekend. Daarin is de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk is ingericht.

72% van de gemeenten heeft inmiddels concrete doelen opgesteld om dat te bereiken. 90% van de gemeenten heeft in beeld wat kwetsbare objecten en locaties zijn van hemelwateroverlast.

Wim Kuijken, Deltacommissaris: ‘Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land is een van de grootste uitdagingen waar het Deltaprogramma voor staat. Dat vraagt inspanning van alle partijen.’

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden