Uitzondering op energie-eis kantoren blijft overeind

1

Gemeenten moeten erop gaan toezien dat kantoorgebouwen die niet voldoen aan de eisen van energielabel C, vanaf 2023 niet meer worden gebruikt. Een uitzondering hierop is ondanks protest van lokale overheden door het kabinet in stand gehouden.

Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde wijziging van het Bouwbesluit. De uitzondering zit hem erin dat kantooreigenaren de benodigde investeringen mogen beperken tot maatregelen met een terugverdientijd tot en met tien jaar, ook als er feitelijk méér nodig zou zijn.

Meer bezwaren

Deze ‘hardheidsclausule’, die ruimte biedt voor discussie, is gemeenten een doorn in het oog. Onderzoeksbureau Sira Consulting becijferde dat hierdoor veel meer bezwaren te verwachten zijn tegen bijvoorbeeld een opgelegde last onder dwangsom. Een derde komt hiertegen in het geweer, zo is de verwachting. Zonder de gewraakte clausule zou slechts 7,5 procent protest aantekenen. De bestuurlijke lasten zouden daardoor 7 à 14 procent hoger uitvallen.

Draagvlak onontbeerlijk

Het kabinet zegt hiervoor te compenseren, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft alsnog gezegd dat de ‘slagkracht en effectiviteit van de handhaving’ worden beperkt door de ontsnappingsroute. Marktpartijen spraken daarentegen van een ‘positieve en noodzakelijk maatregel’, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in het besluit. ‘Uiteindelijk is besloten dit laatste zwaarder te laten wegen omdat draagvlak vanuit het bedrijfsleven onontbeerlijk is.’

Het kabinet streeft ernaar de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen. Het verminderen van de CO2-emissie van gebouwen zonder woonbestemming moet daaraan een bijdrage leveren.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

 1. Avatar
  paul duinkerken op

  Is dit het resultaat van een geslaagde lobby van een groep vastgoedbeleggers bij een bepaalde politieke partij waarvan bekend is dat die vastgoedbeleggers die partij finanieel steunen? Knap gedaan!

  De reden van de uitzondering wekt bevreemding. De verwachte terugverdientijd van de benodigde investeringen ligt tussen 3 en 6,5 jaar (zie artikel van 29-11-2016 https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/energie/wettelijke-verplichting-energiezuinige-kantoren/ ), laat het ondanks subsidies 9,9 jaar zijn.

  Zal deze uitzondering tot gevolg hebben dat de prikkel tot verduurzaming eruit wordt gehaald?
  Wat is effect op behalen doelstellingen?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden