Amsterdams convenant voor energiebesparing

0

Op maandag 11 juli heeft de gemeente Amsterdam een convenant gesloten met particuliere organisaties om de energiebesparing in de particuliere huursector in Amsterdam te stimuleren.

In het convenant staan afspraken die bijdragen

aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om de CO2-uitstoot in

Amsterdam in 2025 met 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Het is

de eerste keer dat een gemeente een convenant sluit met de particuliere

huursector (het Amsterdams Steunpunt Wonen, de Huurdersvereniging Amsterdam en

Vastgoed Belang) over het onderwerp energiebesparing.

Van de 380.000 woningen in Amsterdam is 22% eigendom

van particuliere verhuurders. Dat zijn ongeveer 85.000 woningen. Een

groot deel daarvan is vooroorlogs. Het zijn vaak slecht geïsoleerde

huizen die veel energie gebruiken en dat zorgt voor een hoge

CO2-uitstoot. Particuliere organisaties hebben het initiatief genomen om

daar iets aan te doen.


Vijftien concrete acties

Het convenant voorziet in een

tweejaarlijks actieplan. Voor de periode 2011-2012 zijn vijftien

concrete maatregelen in het actieprogramma opgenomen. Zo worden er

informatiebijeenkomsten voor verhuurders over energiebesparing

georganiseerd, geeft een energieteam huurders en verhuurders advies over

hun energieverbruik en worden renovatiemomenten aangegrepen om de

huurder en verhuurders met elkaar in gesprek te brengen. Daarnaast

hebben de partijen afgesproken dat alle woningen in de particuliere

verhuur in 2014 een energielabel hebben.

De gemeente Amsterdam wil de

CO2-uitstoot in de stad in 2025 met 40% hebben verminderd ten opzichte

van 1990. Dat kan alleen worden bereikt als ook de vooroorlogse, slecht

geïsoleerde woningen uit de particuliere huursector worden aangepakt.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden