Geen extra handhaving op energiebesparing

1

Niet extra handhaving door gemeenten, maar informatieverplichtingen voor bedrijven moeten ervoor zorgen dat de energiebesparing een flinke vlucht gaat nemen. Dat blijkt uit een voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.

Bedrijven zijn al sinds 2008 wettelijk verplicht alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit gebeurt in de praktijk echter maar mondjesmaat. Uit onderzoek bleek eerder dat dit gebrek aan naleving de belangrijkste reden is dat de besparingsdoelstelling uit uit het energieakkoord achterblijft bij de verwachting.

Handhaving moeilijk

Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor de handhaving. ‘Zij geven aan dat handhaving op de bestaande energiebesparingsverplichting moeilijk is. Ten eerste omdat het overzicht ontbreekt welke bedrijven daadwerkelijk maatregelen hebben genomen en ten tweede omdat per bedrijf discussie kan ontstaan over de te nemen maatregelen,’ schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in de toelichting op het conceptbesluit.

Extra informatie

Vorig jaar is ingezet op extra handhaving, waarbij 1642 bedrijven zijn bezocht. Daarbij ‘is gebleken dat handhaving op basis van de huidige informatiepositie van het bevoegd gezag niet efficiënt kan verlopen’. In plaats van nóg meer handhaving denkt de minister het probleem daarom beter aan te pakken met extra informatieverplichtingen voor bedrijven.

Erkende maatregelen

‘Een belangrijk obstakel voor een efficiënte handhaving is dat het bevoegd gezag nu geen inzage heeft in de wijze waarop bedrijven aan de energiebesparingsverplichting voldoen,’ schrijft de minister. Per branche komt er een lijst van erkende maatregelen. Als een bedrijf kiest voor andere maatregelen, moet het daarvoor een motivering geven. Op basis van deze gegevens kunnen gemeenten en ander bevoegd gezag volgens Wiebes informatiegestuurd toezicht houden en hoeft alleen als het nodig is te worden gehandhaafd.

Idee van bedrijfsleven

Voor bedrijven zou de maatregel ook gunstig zijn, omdat het aanleveren van informatie minder tijd kost dan een inspectiebezoek. Ondernemersorganisatie VNO-NCW is zelf met dit idee op de proppen gekomen, blijkt uit de toelichting. ‘In hun ogen is dit de meest efficiënte manier om tot energiebesparing te komen,’ schrijft Wiebes.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

 1. Avatar

  De overheid , de aller grootste verspiller van tijd – energie – geld , meent bedrijven de maat te moeten nemen .
  Weer een zinloze verplichting welke weer een straf maatregel in houd . ( geld opbrengst )
  Kan iemand uitleggen wat de reden is dat ondernemers met steeds meer verplichtingen worden opgezadeld ?
  Er zijn al ondernemers die het loodje leggen door al die belachelijke zinloze verplichtingen .
  De lampen die gebrand hebben voor deze vergaderingen , allemaal verloren energie.
  Die overigens wel betaald is door de werkende , ( aan de vullende kant van de schatkist )

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden