Jaren uitstel proefboringen schaliegas

0

Het kabinet wil opnieuw locatieonderzoek doen naar proefboringen naar schaliegas.

”Nu doorgaan was niet de beste weg”, stelt minster Henk Kamp in een toelichting aan de Tweede Kamer. ”Ik heb goed geluisterd en goed nagedacht, zowel naar de reacties in het land als in Den Haag.” Brabant en de Noordoostpolder waren aangewezen als locaties voor proefboringen. In het nieuwe onderzoek zullen ook andere locaties bekeken worden.

“Door vooraf op basis van een uitvoerige studie in kaart te brengen welke locaties op nationaal niveau potentieel geschikt zijn, kan de rijksoverheid meer sturing geven aan de ruimtelijke ontwikkeling”, schrijft Kamp in zijn brief aan de Kamer. De minister opdracht gegeven een structuurvisie te laten opstellen. “Hierin wordt onderzocht welke locaties in het land het meest geëigend zijn voor eventuele proefboringen.”

Medio 2014
De eerdere prognose ging er nog vanuit dat op zijn vroegst medio 2014 geboord zou worden. De Tweede Kamer en het lokale bestuur zou worden betrokken, zegde Kamp in augustus al toe. Verder zou locatiespecifiek nader onderzoek worden gedaan. De minister kreeg evenwel veel kritiek op zijn handelen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.