‘Leegstand en verpaupering platteland dreigt’

0

De verwachte leegstand van Nederlandse boerenerven overstijgt die van kantoor- of winkelruimte. Hoog tijd voor (innovatief) beleid.

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren – een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Alterra Wageningen UR, kennisinstituut voor de groene leefomgeving, onderzocht in opdracht van InnovatieNetwerk omvang, ligging en type van de gebouwen.

In de komende twintig jaar zullen circa 24.000 agrarische bedrijven stoppen. Dat zijn steeds meer boerderijen met grote stallen ongeschikt voor nu gangbare vormen van wonen en werken. De circa 24.000 bedrijven laten 32 miljoen m2 aan woon- en bedrijfsgebouwen achter. Als de verwachtingen van de onderzoekers uitkomen zorgt dit

voor een leegstand van 15 miljoen m2 aan bedrijfsgebouwen. Daarnaast zal 17 miljoen m2 aan gebouwen van eigenaar veranderen. Stoppende boeren zullen hun gebouwen verkopen aan andere agrariërs die er een bedrijf voortzetten, aan niet-agrarische ondernemers die er gaan ondernemen en aan burgers die er gaan wonen. Zowel de enorme leegstand als ook de veranderingen van eigendom vragen indringende aandacht van ambtenaren, bestuurders en gebruikers.
Meer ideeën
De onderzoekers zien veel goede ideeën en praktijkvoorbeelden van herbestemming zoals bewoning van voormalige boerenerven met meerdere huishoudens. Maar concluderen dat er meer moet gebeuren. “Er liggen kansen voor initiatiefrijke burgers en ondernemers om nieuwe invullingen te bedenken voor leegkomende agrarische gebouwen. Samenwerking tussen initiatiefnemers met ideeën en overheden, bedrijven en particulieren vergroot de kans op succes”, aldus de onderzoekers.

Stimuleer hergebruik

Provincies en gemeenten zien hergebruik van vrijkomende agrarische locaties steeds vaker als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Er zullen de komende twintig jaar veel van deze kansen ontstaan. Gebouwen een nieuwe functie geven met een duurzame maatschappelijke waarde vergroot de levendigheid op het platteland.

Beleidsmakers kunnen het verschil maken door onnodig klemmende wet- en regelgeving los te laten en een stimulerende rol bij hergebruik en/of sloop te spelen. Nieuwe gebruikers zullen ook meer actief gewezen moeten worden op de mogelijkheden van hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen. Dit in plaats van nieuwbouw of hergebruik op andere locaties. Hierbij inspelen op actuele wensen en ideeën voor nieuwe bestemmingen is belangrijk. Alleen dan kunnen vrijkomende gebouwen van nut blijven voor mens en omgeving.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden