‘Lokale burgerparticipatie nog ouderwets’

1

Waar blijft die brug tussen burgers en bestuur? Gaan gemeenten creatief aan de slag met participatie? “De klassieke inspraakavond is haast niet weg te slaan uit de gemeentelijke gereedschapskist.”

De Vereniging voor Bestuurskunde heeft Jan Schrijver, Rijksambtenaar en gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, gevraagd een jaaroverzicht te maken van de ontwikkelingen op dit gebied. “Vooral op lokaal niveau is dit veld in ontwikkeling”, stelt Schrijver. 

Initiatieven
Het Instituut voor Publiek en Politiek publiceerde in de aanloop naar de verkiezingen in maart acht bouwstenen voor burgerparticipatie op het lokale niveau. Daarnaast publiceerde het instituut een eerste monitor over de toepassing van dit soort mogelijkheden. Conclusie: gemeenten weten best wat ze kunnen doen, maar brengen dit weinig in de praktijk. Verder valt op dat het internet amper wordt ingezet

Na een analyse van collegeprogramma’s bleek dat burgerparticipatie in de helft van de gemeenten op papier in ieder geval prioriteit krijgt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ging door met het project In Actie met Burgers! binnen het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een netwerk van participatie-experts, ook via een nieuwe website.

Verder meldt Schrijver dat er een benchmark voor de participatie wordt ontwikkeld. Negen gemeenten doen mee aan de pilot Burgers aan het Stuur, waardoor burgers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun woonplaats. Wijkbudgetten en vouchers in probleemwijken werden stopgezet. Schrijver doet geen voorspelling voor de toekomst. Het blijft de vraag of het in 2011 nu echt wat gaat worden met de burgerparticipatie.

Over Auteur

1 reactie

 1. Wat de meeste burgers noemen die in actie komen en hier geen terugkerend feest van maken:

  -1- waarom moet ik nu opnieuw melden wat ik de gemeente al gemeld heb, ik voel me niet serieus genomen

  -2-nu wordt mij gevraagd om een mening of inbreng, maar dit is voldongen feiten politiek

  uitleg ad 1
  meldingen van burgers, toezeggingen op meldingen aan burgers worden per nieuwe collegeperiode vergeten zelfs bij dezelfde gezichten etc.
  gewoon bezwaar maken werkt veel beter dan wijkinbreng, ook die wordt vergeten

  uitleg ad 2
  -een plan wordt voorgelegd terwijl de burger vaak de samenhang met meerdere onderwerpen ziet en deze niet terugvindt
  -meldingen ad 1 zijn niet zichtbaar of zichtbaar onzichtbaar in voorstellen
  -bestuurlijk handige gang van zaken is voor de burger wel voelbaar maar niet herkenbaar.
  uitleg: Er zijn niet veel burgers die begrijpen dat eerst drie bouwplannen ter inzage worden gelegd voor inbreng en bezwaar en dat pas daarna het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden zodat het aanpakken van de parkeeroverlast in zijn wijk weer naar achteren geschoven kan worden, en mogelijk minder verplichte parkeerruimte per woning.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden