Drenthe: meer geld voor platteland en tegen krimp

0

De provincie Drenthe zal meer geld beschikbaar te stellen voor de sociaal-economische versterking van het landelijk gebied en voor uitwerking van maatregelen om de gevolgen van krimp op te vangen.

Dat heeft het college in een

brief aan provinciale staten aangegeven. Het college trekt ruim 1,5 miljoen euro extra uit.

Een bedrag van 300.000 euro is gereserveerd voor uitwerking van

maatregelen die zijn voorgesteld in het beleidsadvies bevolkingsdaling

dat het college van GS heeft vastgesteld.

Al in 2011

stellen GS extra geld beschikbaar voor steun voor sociaal-economische

doelen (ruimte voor economische ontwikkeling, burgerparticipatie en

sociale infrastructuur) voor het landelijke gebied. Het college ziet het

belang van een goede sociale structuur in de dorpen, mede met het oog

op demografische ontwikkelingen.

In de afgelopen jaren heeft het

college vaak samen met de Drentse gemeenten met succes al gewerkt aan

sociaal-economische ontwikkeling in het landelijk gebied. Er wordt

gestart met een breder programma vitaal platteland voor de volgende

jaren.

Daarnaast hebben landschaponderhoud en -herstel de nodige

prioriteit gekregen. Hierbij legt het college een directe koppeling met

de recreatieve aantrekkelijkheid en cultuurhistorie in Drenthe. De

provincie wil dit realiseren door middel van de gemeentelijke

landschapsprogramma's die samen met Landschapsbeheer Drenthe worden

opgesteld en heeft daarvoor 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Gedeputeerde Rein Munniksma: “De provincie geeft hiermee aan dat in

Drenthe sterke steden én vitaal platteland van groot belang zijn. Voor

de Drentse dorpen liggen er goede mogelijkheden om tot uitvoering van

plannen te komen. Ook in financieel slechtere tijden.”

Het

voorstel van het college is het antwoord op een motie die werd gesteund

door de coalitiepartijen PvdA, VVD en ChristenUnie. Daarin vragen de

partijen aandacht te schenken aan een vitaal platteland en een

aantrekkelijk landschap om te wonen en te werken. Een meerderheid van de

staten ziet problemen als gevolg van een verlaagde bijdrage van het

rijk en Europa voor het landelijk gebied en de verwachte krimp op het

platteland.

Het beleidadvies bevolkingsdaling sluit hier nauw op

aan. In dit beleidsadvies formuleert het college drie speerpunten,

waarop de aanpak van krimp in de komende jaren kan worden gebaseerd. Dat

zijn het stimuleren van bewustwording, het ontwikkelen van een

langetermijnstrategie en ruimte om te experimenteren. Gedeputeerde

Anneke Haarsma: “Het beleidsadvies bevolkingsdaling is geen kant en

klare lijst met maatregelen om krimp tegen te gaan, maar het zal vooral

moeten aanzetten tot een omslag in het denken in termen van groei, naar

termen van bloei. Voorop staat dat we daarbij heel bewust kiezen voor

kwaliteit.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden