VNG en Natuurmonumenten promoten natuur

0

‘Groen Verbindt.’ Onder dat motto roepen Natuurmonumenten en de VNG alle gemeenten op om natuur een stevige plek te geven in de collegeprogramma’s.

Niet alleen als onderdeel van het ruimtelijke beleid, maar bijvoorbeeld ook als bijdrage aan goede zorg voor kwetsbare groepen of als mogelijkheid om mensen aan een baan te helpen. Om gemeenten te helpen hiermee aan de slag te gaan, hebben beide organisaties een pamflet met actiepunten gemaakt.

Bij de presentatie van het pamflet deed Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, een oproep aan gemeenten om het komende jaar minstens 50 braakliggende locaties om te zetten in tijdelijke natuur. “Denk aan woningbouwlocaties waar de plannen vanwege de crisis stilliggen. Door de natuur daar zijn gang te laten gaan, ervaren mensen eerder en vaker groen. Ze ontdekken de waarde ervan, bewegen meer en voelen zich meer betrokken bij hun omgeving. Bovendien blijft vaak een deel van het groen en de natuur behouden als de grond alsnog de eigenlijke bestemming krijgt. Het wordt ingepast in de nieuwe plannen.”

Natuur verbinden met nieuwe zorgtaken

Natuur draagt op allerlei manieren bij aan een prettige leefomgeving, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. “Natuur is goed voor het welzijn van mensen. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat patiënten en cliënten in de zorg baat hebben bij natuur in de omgeving. Met de nieuwe zorgtaken die gemeenten krijgen liggen er dus kansen om een verbinding te leggen met de natuur en te zorgen dat natuur toegankelijk is voor iedereen. Ook kunnen mensen uit bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening een belangrijke bijdrage leveren aan het onderhoud van de natuur als zij begeleiding krijgen van professionals uit natuurorganisaties.”

Het pamflet Groen Verbindt is opgesteld door Natuurmonumenten en de VNG. Natuurmonumenten vertegenwoordigt in het pamflet ook andere samenwerkende groene organisaties, te weten Staatsbosbeheer, De12Landschappen, Vogelbescherming Nederland, Ravon/Zoogdiervereniging, De Vlinderstichting, IVN Nederland, Landschapsbeheer Nederland en de Natuur en Milieufederaties.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden