Peiling: gemeenten willen statiegeld houden

3

Gemeenten roepen de Tweede Kamer op het statiegeld op grote PET-flessen niet zo maar bij het vuilnis te zetten.

Uit een ledenpeiling blijkt dat iets meer dan de helft van de gemeenten vindt dat het besluit over afschaffing statiegeld moet worden opgeschort tot 2015. De meeste andere gemeenten vinden dat statiegeld hoe dan ook behouden moet blijven.

Peiling

In juni 2011 namen de leden van de VNG in grote meerderheid een motie aan die opriep tot behoud en zelfs uitbreiding van het statiegeldsysteem. Ook nu blijkt dat gemeenten statiegeld nog steeds een onmisbaar middel vinden dat niet moet worden afgeschaft.

Een discussie op termijn over statiegeld is voor een deel van de gemeenten een begaanbare weg. Maar alleen als er aantoonbare goede resultaten uit een concrete verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven tegenover staan.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert op 27 maart verder over statiegeld. Er lijkt een meerderheid te zijn voor afschaffing van de statiegeldverplichting op grote PET-flessen. De VNG hoopt dat de Kamer een wijs besluit neemt en het statiegeld niet afschaft zolang de verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven slechts een papieren belofte is.

Over Auteur

3 reacties

  1. r van den hoff op

    Natuurlijk willen de gemeentes deze belasting in standhouden. De verpakkingsbelasting levert ?365 miljoen per jaar op. Dat betalen u en ik. Hiervan gaat ?250 miljoen naar de Algemene Middelen en ?115 miljoen naar het Afvalstoffenfonds. Daaruit krijgen de gemeentes weer een vergoeding voor de afvalverwerking. Dit onder de voorwaarde dat de gemeentelijke afvalstoffenheffing voor de burgers omlaag zou gaan. Niet dus. De gemeente zegt dankjewel en u en ik betalen dus dubbel. Er zit al meer dan ?300 miljoen in die pot.

  2. tuttel tuttel op

    Typies weer overheidsbetutteling en lokale bemoeizucht. Wordt tijd dat Nederlanders meer rust krijgen dat dit getuttel. Dat gemeenten hier dagtaken van maken. Het voornaamste wordt vergeten beschermen van de burger en oplichting zien te vermijden. Krijg steeds meer de indruk dat er iemand anders oplichting pleegt Wordt weer tijd voor de zomer en vakantie.

  3. Volkomen terecht dat gemeenten vragen om harde garanties. Als er meer petflessen door gemeenten worden ingezameld en verwerkt nemen de kosten van gemeenten (en dus de burger) toe, terwijl het bedrijfsleven van de kosten van inzameling wordt verlost. Als de drankenfabrikant goedkoper produceert kan en mag dat niet ten laste van de gemeenten komen. Dus, eerst harde garanties, anders gaan de inzamelkosten van gemeenten en inwoners nog verder omhoog!!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden