Provincies: vergunningen onder ‘strikte voorwaarden’

0

Vergunningen die ‘per saldo leiden tot een dalende stikstofuitstoot’ kunnen vanaf vrijdag 11 oktober weer worden verleend. Dat stellen de provincies, die zelf spreken van ‘strikte voorwaarden’ in nieuwe juridische spelregels om de vergunningverlening op gang te brengen.

De provincies handelen hiermee zoals het kabinet vrijdag al aankondigde. Gemeenten lieten in reactie daarop weten dat ze niet veel vertrouwen hebben in de nieuwe aanpak. De vergunningverlening zal niet op gang komen maar eerder verzanden in langdurige en dure procedures, zo is hun vrees. Lokale én regionale overheden vinden beide dat ze een zwaarwegende stem in het beleid moeten hebben.

Uitstoot stikstof mag niet toenemen

‘De provincies als bevoegde gezagen zijn zich bewust van de grote maatschappelijke urgentie om beweging te krijgen in de vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt na de uitspraak van de Raad van State,’ zegt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth namens die bestuurslaag. ‘Dit kan echter niet zonder meer, de uitstoot mag niet toenemen, moet waar mogelijk zelfs verminderen.’

Initiatiefnemers die kunnen aantonen dat projecten géén stikstof uitstoten dat er geen significante effecten zijn op Natura 2000-gebieden hebben, kunnen als eerste weer vergund worden. ‘Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een grotere daling van een andere bron; het extern salderen.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden