Wet BGT: één uniforme digitale basiskaart

1

Vanaf 2016 spreekt de overheid één geografisch taal dankzij de basisregistratie grootschalige topografie.

Op 24 september 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel basisregistratie grootschalige topografie (BGT) als hamerstuk aangenomen. Hiermee treedt de wet op 1 januari 2016 officieel in werking. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het wetsvoorstel ingediend. De wet regelt dat er in Nederland één uniforme digitale basiskaart komt met een hoge mate van detail. Deze basiskaart is bedoeld voor gebruik binnen en buiten de overheid.

Elke organisatie kan eigen informatie op dezelfde kaart in beeld brengen. Dit maakt informatie beter vergelijkbaar tussen organisaties. Nu gebruiken verschillende organisaties vaak verschillende basiskaarten. De BGT vervangt deze door één uniforme basis. Zo kan een bouwplan dat met de BGT als basiskaart wordt opgesteld gemakkelijk worden vergeleken met het bestemmingsplan dat dezelfde referentiekaart gebruikt, of met gegevens over de ligging van leidingen in de grond. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt en wordt de kans op fouten verkleind.

De bronhouders – gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, ministeries van EZ en Defensie – maken de BGT. Zij zijn verantwoordelijk voor het opbouwen en actueel houden van hun eigen stukje Nederland. Iedere bronhouder moet op 1 januari 2016 zijn deel van de BGT opgeleverd hebben.

Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen de BGT vrij gebruiken en is het gebruik voor de hele overheid verplicht. De BGT komt als ‘Open Data’ beschikbaar voor de samenleving. Dit verlaagt de drempel voor investeringen in nieuwe producten en diensten en verbetert de dienstverlening voor bedrijven en burgers.

Over Auteur

1 reactie

  1. ‘Vanaf 2016 spreekt de overheid één geografisch taal dankzij de basisregistratie grootschalige topografie’

    En we hebben gezien hoe fantastisch dat uitpakt bij alle andere basisregistraties…

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden