Opinie Basisregistratie Topografie werkt voor architecten

0

Perfect is het nog niet die BGT, maar het biedt zeker architecten veel kansen.

Als afgestudeerd architect heb ik de laatste jaren gewerkt aan diverse ontwerpen, van particuliere huizen tot aan grote publieke gebouwen. Ontwerpen waarbij ik te maken kreeg met diverse regelgeving en verschillende soorten informatie. Bij het toetsen van die opgaves stuitte ik op de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Ik ben tot de conclusie gekomen dat het instrument voor onze beroepsgroep veel voordeel kan opleveren, zélfs nu het nog volop in ontwikkeling is. Tegelijkertijd heb ik ook wel wat verbetersuggesties. Laat ik dat illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Circa twee jaar geleden ben ik begonnen aan een project in het Groene Hart. Het betrof het ontwerp van een villa, dat gebouwd moest worden in de buurt van een dijklichaam. Die combinatie zorgde ervoor dat er een groot aantal instanties betrokken was bij dit project, vaak ieder met hun eigen regelgeving. Naast de gemeente en het Kadaster was onder meer het waterschap betrokken omdat het hier ging over een primaire waterkering. In verband met de ecologische hoofdstructuur was ook de provincie betrokken. Het leidde tot een brei van informatie, waarbij je niet wist of je alle informatie had en of die wel klopte.

In deze zaak bood de BGT uitkomst. Vooral in combinatie met de PDOK-Viewer, waarmee je de BGT als kaart in een browser kunt bekijken en bovendien diverse informatie kunt opvragen. Werken op die manier zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de benodigde informatie direct (en gratis) beschikbaar is. Super praktisch. Toch was niet alles rondom de BGT en de PDOK-Viewer even praktisch.

De PDOK-Viewer heeft zoveel laagjes, dat je door de bomen bijna het bos niet meer ziet. Informatie over bevolkingskernen of fietsknooppunten? Het zal zeker waarde hebben, maar een architect kan er niets mee. Mijn voorstel zou dan ook zijn om een presetlaag per vakgebied te hebben. Verder is niet altijd duidelijk of je alle benodigde informatie wel krijgt, en zeker voor een architect is dat noodzaak. Ook zou ik graag zien dat je kunt inzoomen op een locatie waarbij je direct de gelaagdheid te zien krijgt, eventueel aangevuld met extra informatie. Bijvoorbeeld over de doorsnedes van dijklichamen. Die informatie is nog niet terug te vinden in de BGT/PDOK-Viewer en dus moet je toch weer naar het waterschap om die informatie op te halen. Ik zou ook graag zien dat de informatie uit de PDOK-Viewer te exporteren is, bijvoorbeeld naar een pdf- of een dwg-formaat.

Wat mij vooral tegenstaat is de naam PDOK-Viewer. Daar moeten ze iets aan doen, want die naam is écht niet te onthouden. Het moet simpeler. Afgezien van deze (praktische) punten ben ik meer dan tevreden over de mogelijkheden van de BGT voor ons vakgebied, zeker als je bedenkt dat het instrument nog volop in ontwikkeling is, niet iedere overheidspartij is aangehaakt en het daarmee nog niet volledig is. Maar ik zie veel kansen, helemaal als op termijn alle benodigde informatie voor een architect, ook nog eens beschikbaar is als 3D.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden