Gemeenten verwijten kabinet ‘symboolpolitiek’ statushouders

0

De VNG is verontwaardigd over het kabinetsvoornemen om de urgentie voor statushouders bij woningtoewijzing te schrappen. De vereniging spreekt van een schijnoplossing

Minister Blok stuurde onlangs een wetswijziging naar de Raad van State waarin wordt geregeld dat gemeenten zelf bepalen of het nodig is statushouders voorrang te verlenen op reguliere woningzoekenden. De wetswijziging is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet de uitstroom van statushouders uit de asielopvang wil bevorderen zonder dat dit leidt tot verdringing van reguliere woningzoekenden.

Schijnoplossing
De VNG noemt dit een ‘schijnoplossing’. Op de site staat in een verklaring te lezen: ‘Gemeenten houden namelijk een wettelijke taakstelling om statushouders te huisvesten. Om deze taakstelling te halen moeten gemeenten statushouders met voorrang huisvesten om de verhoogde instroom het hoofd te bieden. Statushouders hebben overigens niet automatisch een voorrangspositie. Er is altijd sprake van lokaal maatwerk. Daarnaast maakt de Huisvestingswet het al mogelijk dat statushouders niet altijd in reguliere huurwoningen gehuisvest hoeven te worden. Gemeenten kunnen hiervoor namelijk categorieën woningen aanwijzen. Er is dus nu geen sprake van verdringing.’

De VNG vindt dat het politieke debat over de verdeling van de schaarse sociale woningmarkt met dit voorstel nu volledig op de schouders van de gemeenteraad wordt gelegd. ‘Teleurstellend’, menen de gemeenten, juist omdat gemeenten en het kabinet afspraken hebben gemaakt om de problematiek rond de verhoogde instroom van vluchtelingen schouder aan schouder op te pakken.

‘Met dit voorstel loopt het kabinet weg voor deze verantwoordelijkheid als het gaat om de huisvesting van statushouders’, aldus de VNG

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden