Meer scheefwoners onder particuliere huurders

0

Huurders van een corporatiewoning zijn gemiddeld een derde van hun inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Huishoudens in de particuliere huursector geven een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten, namelijk 37%.

Het aantal corporatiewoningen beschikbaar voor specifieke doelgroepen is in 2015 afgenomen ten opzichte van 2014. Dat geldt vooral voor de doelgroep die huurtoeslag ontvangt. Dit komt door een toename van het aantal huishoudens in die doelgroep en een afname van het aantal corporatiewoningen met een huur tot € 618.

Waar staat je gemeente
Deze en nog veel meer feiten over het wonen zijn vanaf heden te vinden in de Lokale Monitor Wonen. Dit gezamenlijke initiatief van Aedes, G4, G32, VNG en de Woonbond biedt een instrument om tot een beter lokaal woonbeleid en betere prestatieafspraken te komen. De monitor is gebouwd op basis van onder andere CBS-gegevens en cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Voor het tweede jaar op rij zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Dit jaar zijn daar ook gegevens van de particuliere huursector aan toegevoegd.

Op basis van de cijfers valt een aantal punten op:

  • Verhoudingsgewijs geven huishoudens in particuliere huurwoningen een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten dan huishoudens in een corporatiewoning. In 2015 bedroegen de gemiddelde netto woonlasten in de corporatiesector € 580 en was de huurquote  33%; in de particuliere sector was dit € 815 met een gemiddelde huurquote van 37%.
  • Het aandeel dure scheefwoners (huurders huren relatief duur voor hun inkomen) én goedkope scheefwoners (huurders huren relatief goedkoop voor hun inkomen) ligt een stuk hoger in de particuliere huursector dan in de corporatiesector.
  • In 2015 woonde 12,9% van de huishoudens in een corporatiewoning duur scheef, ten opzichte van 19,6% in een particuliere huurwoning.
  • In 2015 woonden 13,7% van huishoudens in een corporatiewoning goedkoop scheef ten opzichte van 15,3% in een particuliere huurwoning.
  • Het goedkoop scheefwonen in de corporatiesector is licht afgenomen met 0,7 percentpunten (van 14,4% in 2014 naar 13,7% in 2015). Het duur scheefwonen in de corporatiesector is iets toegenomen met 0,9 percentpunten (van 12,0% in 2014 naar 12,9% in 2015).

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden