VNG verwacht impuls door woonakkoord

0

De VNG is overwegend positief over het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, CU, SGP en de coalitiepartijen.

De VNG verwacht dat maatregelen als het fonds voor energiebesparing, de BTW-verlaging voor verbouwingen en de starterslening een impuls geven aan de woningmarkt. “Of de aanpassing van de verhuurdersheffing eenzelfde positief effect heeft, is nog afwachten”, schrijft de vereniging

Veel gemeenten zijn verontrust over de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de investeringscapaciteit van de corporaties. De investeringscapaciteit is hard nodig voor het gemeentelijk woonbeleid en dus voor de leefbaarheid van wijken en buurten.


Voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), met gemeenten en het Rijk in de achtervang, is de verhuurdersheffing reden geweest om de borging van nieuwe corporatieleningen te staken. “Wil het WSW weer gaan borgen, dan zal duidelijk moeten zijn wat de consequenties zijn van de verhuurdersheffing.”

Om conclusies te kunnen trekken over de gevolgen van de verhuurdersheffing, moeten in ieder geval de cijfers kloppen. De VNG heeft eerder voor helderheid over die cijfers gepleit bij de Tweede Kamer.De VNG vindt het verstandig dat minister Blok het CFV en het CPB heeft gevraagd door te rekenen welke impact de heffing en andere in het akkoord genoemde maatregelen hebben op de investeringscapaciteit van corporaties. De VNG gaat ervan uit dat de doorrekeningen snel beschikbaar zijn.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden