166.000 euro voor Eindhovens bed, bad en brood

0

De gemeente Eindhoven trekt tot en met juni 166.000 euro uit voor opvang van illegalen volgens de regeling ‘bed, bad en brood’. Het geld wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari als subsidie toegekend aan de stichting Vluchtelingen in de Knel

Het college van burgemeester en wethouders heeft dat woensdag per brief bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

In juli 2014 heeft het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa bepaald dat iedereen recht heeft op adequate opvang, eten en kleding ongeacht de (illegale) status van een persoon.

Naar aanleiding van de uitspraak van het ECSR heeft de Eindhovense gemeenteraad eind november het college opdracht gegeven om een (tijdelijke) regeling voor ‘bed, bad, brood en begeleiding’ in te stellen. Toen nog mede met het oog op de winterperiode.

De gemeente heeft daarna onder meer een nieuwe opvanglocatie geopend. Ook zegt het college verzoeken te ontvangen voor ondersteuning en opvang van een groep mensen die al opgevangen worden in hun eigen netwerk.

“Om te voorkomen dat we diverse locaties moeten openen, willen we de verzoeken van de mensen die al worden opgevangen in hun eigen netwerk dusdanig ondersteunen dat ze in hun eigen netwerk opgevangen kunnen blijven worden”, stelt het college in de brief aan de raad.

“Dit willen we realiseren door de mensen een financiële ondersteuning te geven in de vorm van leefgeld en woonkosten. De voorwaarde die hierbij geldt, is dat mensen wel verplicht zijn om hun naam, vreemdelingennummer en geboortedatum te laten registreren. De uitvoering van deze regeling zal gebeuren door stichting Vluchtelingen in de Knel(VIDK).”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.