Van Ark schrapt onterecht privilege uit Participatiewet

1

De Participatiewet wordt aangepast om een ongerechtvaardigd privilege voor samenwonende broers en zussen van wie er één zorgbehoevend is, op te heffen. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken in een brief aan gemeenten.

De aanpassing volgt op een arrest van de Hoge Raad, zo blijkt uit de brief. Die heeft geoordeeld ‘dat er geen rechtvaardiging is voor een verschillende behandeling van het recht op bijstand van samenwonende broers en zussen en andere ongehuwd samenwonenden indien een van hen zorgbehoevend is’. Als de wetgever nalaat deze bestaande discriminatie in de wet op te heffen, zal de rechter zelf ingrijpen, zo is de politiek te verstaan gegeven.

Vooralsnog wet uitvoeren

‘Op grond van de HR-uitspraak ben ik derhalve gehouden een regeling te treffen die de huidige discriminatie in het betreffende artikel opheft. Daartoe moet de Participatiewet worden aangepast,’ meldt Van Ark. Zij benadrukt daarbij dat, zolang de wijziging niet is doorgevoerd, ‘gemeenten vooralsnog gehouden blijven uitvoering te geven aan de huidige wettelijke regeling’.

In de betreffende zaak trok de gemeente Eindhoven de bijstandsuitkering in van iemand die een zorgbehoevende met een persoonsgebonden budget (PGB) in huis nam. Het PGB-inkomen was namelijk hoger dan de bijstandsnorm voor gehuwden.

Amendement Kamer

Hierop geldt tot dusver alleen een uitzondering voor samenwonende broers en zussen. Dan zijn de regels ineens niet zo streng, iets wat de Kamer ooit regelde per amendement, omdat het hierbij zou gaan om ‘een relatief kleine groep mensen’ en ‘een klemmend maatschappelijk probleem’.

De Centrale Raad van Beroep stelde eerder ook al dat er sprake was van strijdigheid met het verbod op discriminatie. Die concludeerde echter dat andere niet-gehuwden gelijk moesten worden behandeld aan broers en zussen, en dus onder de uitzondering dienden te vallen.

Uitzondering schrappen

De Hoge Raad ziet dat anders en vindt juist dat de uitzondering moet worden geschrapt. ‘De keuze die de Centrale Raad van Beroep heeft gemaakt laat zich niet duidelijk afleiden uit het stelsel van de wet, de daarin geregelde gevallen en de daaraan ten grondslag liggende beginselen of de wetsgeschiedenis,’ aldus het hoogste rechtsorgaan.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

 1. Avatar
  Bianca Jelinek op

  Geachte heer, mevrouw,

  Ik ben het helemaal oneens met de participatiewet.
  Sinds 1 april 2014 ben ik van mijn man gescheiden.
  Ben met politie uit het huis gehaald en ben dan ondergedoken.
  Mijn ex is te lui om te werken, en alcohol-en drugsverslaafd.
  Nu moet is per 1 juli, per maand € 285,- aan de gemeente Den Haag overmaken, omdat meneer een bijstandsuitkering heeft aangevraagd. Dit is toch behoorlijk oneerlijk.
  Ik ben toch niet voor niets van hem gescheiden.
  Dit is een klap in mijn gezicht. Waarom wordt ik gestraft?
  De wet is toch ervoor, om mensen, weer aan het werk te zetten en niet dat ik nog 8 jaar voor hem aan de gemeente kan betalen.
  Wat voor een kromme wetgeving!!!

  Met vriendelijke groet,
  Bianca Jelinek

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden