Gemeenten bezinnen op minder werkplaatsen

2

Zes gemeenten bereiden zich al voor op een toekomstig kleinere groep mensen in de sociale werkvoorzieningen. De colleges van deze gemeenten stellen voor dat hun regionale uitvoeringorgaan SOWECO zich gaat richten op de groep die echt beschut werk nodig heeft.

Het gaat om de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Hellendoorn

en Rijssen-Holten. De raad van commissarissen van SOWECO begrijpt deze krappere

focus. Bij ongewijzigd beleid zal het verlies van de uitvoerder in 2015 oplopen

tot 7 miljoen euro.

Scenario’s

De college’s van de zes gemeenten leggen een voorgenomen besluit neer bij de

gemeenteraden. Dit op basis van vier toekomstscenario’s op hoofdlijnen.

Ook verzelfstandiging van de uitvoeringsdienst staat ter discussie. De komende

maanden moet een plan zijn vaste vorm krijgen.

Voor de zes gemeenten is berekend dat de budgetten voor re-integratie voor

de toekomstige doelgroep binnen de Wet werken naar vermogen slinken van 14,5

miljoen euro in 2010 naar 6 miljoen in 2015. Dat verschilt dus flink. Een plan

van actie blijkt noodzakelijk.

Over Auteur

2 reacties

 1. Ik dacht al, wat raar dat Wieringen hierbij genoemd staat…. Maar het moet zijn de gemeente WIERDEN

 2. pieter elbers op

  Die gemeenten bijten zo in hun eigen staart.
  1.de reintegratieactiviteiten stoppen en daarmee
  de inkomstenstroom uit de WWB inkomstendeel,dat gemeenten mogen houden bij work first activiteiten van bijstanders via WSW
  2. de relatie van WSW bedrijf met bedrijfsleven voor instroom, vanmensen met fysieke of mentale handicap verdroogt.
  3. Ze plaveien het pad om de bezuinigen af te wentlen op de mensen die zich moeilijk kinnen verdedigen