Gemeenten gaan actief briefadres verstrekken

0

Het kabinet en de VNG willen gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid aanpakken.

Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer.

Het probleem voor veel dak- en thuislozen is nijpend. Doordat het gebrek aan een vast adres (desnoods een briefadres) is een zorgverzekering buiten bereik en blijven zij verstoken medisch noodzakelijk zorg. De ministers willen nu dat het aantal mensen zonder zorgverzekering sterk wordt teruggebracht en dat ook dat deze kwetsbare groep toegang houdt tot noodzakelijke medische zorg.

Daarom is afgesproken dat gemeenten mensen zonder een adres actief traceren en een briefadres verstrekken. Daarnaast zet het ministerie van VenJ zich maximaal in om ervoor te zorgen dat geen gedetineerde verzekeringsplichtige zonder zorgverzekering de gevangenis verlaat.

Als ultimum vangnet komt er vanuit het ministerie van VWS een regeling opdat er in geval van nood, en voordat de papieren in orde zijn, zorg verleend kan worden. Dit geldt niet alleen voor levensbedreigende zorg, maar voor alle noodzakelijke zorg. Hierna moet zo snel mogelijk het adres en de verzekering in orde gebracht.

Wat moet gemeente doen

De ministers schrijven: Van gemeenten verwachten we dat zij in contacten met hun burgers (zowel op het terrein van burgerzaken als in sociaal domein) (zowel op het terrein van burgerzaken als in sociaal domein) wanneer daar aanleiding toe is navraag doen naar de status van hun zorgverzekering. Is er sprake van onverzekerdheid dan zal de gemeente proberen de onverzekerde actief te bewegen tot verplichte verzekering. Dat kan door collectieve verzekeringen aan te bieden voor minima en chronisch zieken, waarbij collectieve verzekeringen aan te bieden voor minima en chronisch zieken, waarbij collectieve verzekeringen aan te bieden voor minima en chronisch zieken, waarbij collectieve verzekeringen aan te bieden voor minima en chronisch zieken, waarbij de premie ingehouden kan worden op uitkering en voorzieningen kunnen worden opgenomen over het betalen van eigen risico.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden