Gesprekstool voor gecombineerde aanpak armoede en gezondheid 

0

Het combineren van beleid op het gebied van armoede en gezondheid kan helpen problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of te voorkomen. Maar hoe doe je dat? Deze tool brengt de stand van zaken in kaart en helpt bij het aanscherpen of koppelen van ambities.

Tussen de domeinen bestaat een duidelijke wisselwerking, zo schrijft het Verwey-Jonker Instituut. Als voorbeeld noemt de organisatie de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en een lage sociaaleconomische status. Steeds meer gemeenten hebben ook de wens hun beleidsaanpak op het gebied van armoede en gezondheid te combineren. 

Platform31, een van de uitvoerders van het stimuleringsprogramma Gezond in… benoemt het nut van het bundelen van beleid. ‘Een integrale aanpak van schulden, armoede en gezondheidsachterstanden kan veel effect hebben op het leven van kwetsbare inwoners. Een bundeling van de gemeentelijke middelen en verantwoordelijkheden voor schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en participatie is daarom eigenlijk heel logisch. Het kan tot meer duurzame, effectieve en efficiënte oplossingen leiden.’

Gesprekstool

Gezond in… en het Verwey- Jonker Instituut ontwikkelden met medewerking van acht gemeenten de gesprekstool Succesvol combineren van armoede- en gezondheidsbeleid (pdf). Die helpt bij het starten van zo’n gebundelde aanpak of het verdiepen hiervan en is bedoeld voor ambtenaren die in de domeinen werken. De tool kan onder meer worden gebruikt voor het bepalen van de stand van zaken, als middel om de aanpak op de beleidsagenda te krijgen, voor het delen van kennis en voor het monitoren van het nieuwe beleid en de uitvoering hiervan.

Daarnaast bevat het document voorbeelden, lessen en tips uit de praktijk. Bijvoorbeeld hoe het armoedepact Leeuwarden, een netwerk van partners met een gezamenlijke aanpak van armoede, precies werkt. Of hoe je de kansen van een gemeentepolis benut en zo zorg betaalbaar houdt en waarom Rotterdam niet meer productgericht, maar resultaatgericht werkt in het sociaal domein.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden