Homobeleid moet op de agenda blijven

0

Dankzij het programma Lokaal LHBT-beleid is de zichtbaarheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender burgers vergroot, constateren de mensen in het veld.

Op 12 december was de slotconferentie. Beleidsadviseur in de gemeente Groningen Lieuwe Rozema, wethouder in Groningen Mattias Gijsbertsen, en projectleider van Movisie Juul van Hoof vertellen over de resultaten van Lokaal LHBT-beleid en over het nieuwe programma Regenboogsteden.

Het programma Lokaal LHBT-beleid liep van 2012 tot 2014. Aan het programma hebben 41 gemeenten meegedaan. Movisie adviseerde in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de deelnemende gemeenten en organiseerde diverse bijeenkomsten. Ook heeft Movisie kennis verspreid en zal, onder andere via het kennisdossier LHBT-emancipatie de opgedane kennis nog breder gedeeld worden.

Groningen

Een van de gemeenten waaruit veel kennis gehaald kan worden is de gemeente Groningen. In Groningen is de samenwerking op het gebied van LHBT-beleid namelijk fors verbeterd, zegt beleidsadviseur Lieuwe Rozema. “Dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop het COC nu functioneert. Voorheen was het COC meer een mannenbolwerk. Nu bestaat het bestuur uit allerlei doelgroepen. Het COC is bovendien een veel sterkere aanjager van activiteiten geworden.” Ook de band tussen de organisaties onderling is in Groningen goed, voegt wethouder Mattias Gijsbertsen toe. “Iedereen kan zijn of haar zegje doen, mensen zoeken elkaar graag op en zijn gemotiveerd om kennis te delen.”

Een goed voorbeeld uit de praktijk in Groningen is dat transgenders beter in beeld zijn, vindt Rozema. “Dat was voor ons vroeger een doelgroep die nauwelijks zichtbaar was. We merken dat ook zij zich meer thuis voelen in Groningen.” De afgelopen jaren zijn diverse transgenders in Groningen gestart met activiteiten. Zo zijn er de Noordermannen, een groep van ongeveer 15 transmannen die in verschillende stadia van hun transitie zitten en die zich inzetten voor lotgenotencontact. En er is de Genderbespiegelingsgroep, die voorlichting geeft over transgenders.

Breed draagvlak

Om de samenwerking rondom LHBT-beleid te verbeteren en activiteiten te stimuleren, is het cruciaal om meteen vanaf de start iedereen bij de plannen te betrekken, benadrukt Rozema. De gemeente in Groningen begon met een bijeenkomst van zo’n 40 mensen, uit allerlei lagen en doelgroepen. Daarna werd gezamenlijk de Stichting LGBT Groningen opgericht, met een platform Sociale Acceptatie.

Rozema: “Natuurlijk zijn de poppetjes de afgelopen jaren veranderd, maar het enthousiasme over die start is gebleven. En van dat enthousiasme blijven we profiteren. Met elk jaar een goed bezochte Regenboogweek, met veel meer activiteiten en met veel zichtbaarheid en acceptatie onderling.” De diverse initiatieven voor transgenders hadden er ook nooit gekomen zonder het oprichten van de Stichting LGBT, aldus de Stichting Transgendergroep Groningen op haar website.

Waardering

De regie nemen als gemeente en organisaties stimuleren met plannen te komen is inderdaad een vereiste, vindt Juul van Hoof van Movisie. Zij is senior adviseur Participatie en Emancipatie en projectleider Lokaal LHBT Beleid. Van Hoof merkt dat beleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders het beste uitpakt in de praktijk als iedereen actief uitdraagt dat iedere burger gewaardeerd wordt, ongeacht seksuele voorkeur.

“Iedereen waarderen betekent bijvoorbeeld bij politie en sociale wijkteams aandacht hebben voor de verschillen in seksuele voorkeur. Maar ook iets kleins kan al veel doen voor mensen. Een burgemeester die in zijn speech een voorbeeld over biseksuelen aanhaalt. Of een keer twee trouwende vrouwen op de foto en niet alleen maar mannen en vrouwen. Op het belang van gewaardeerd worden zullen we blijven hameren.”

Volgens Van Hoof heeft het programma Lokaal-LHBT de aandacht voor seksuele diversiteit minimaal verdubbeld. Dat was ook hard nodig. Onderzoek van zowel het CBS als het SCP laat zien dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders minder goed in hun vel zitten dan heteroseksuelen. Zo heeft tien procent van de lesbiennes psychische problemen en vijf procent van de homoseksuelen, terwijl drie procent van alle heteroseksuelen met psychische problemen kampt.

Veiligheid

Onveiligheid blijft ook een issue. Rozema ziet dat ook in Groningen. “Terwijl hand in hand lopen toch voor iedereen zou moeten kunnen.” De bereidheid om meldingen te doen van bijvoorbeeld scheldpartijen is ook nog laag, maar het lijkt er wel op dat in ieder geval in sommige steden de meldingsbereidheid toeneemt. “Onder meer in Amsterdam, mede met dank aan een campagne van de politie”, weet Van Hoof.

Om de samenleving voor iedereen veiliger en prettiger te maken en te houden, is het belangrijk dat LHBT-beleid duurzaam blijft. Daar moet het nieuwe programma Regenboogsteden voor zorgen. De komende 2,5 jaar worden gemeenten en uitvoerders gestimuleerd verantwoordelijkheid te blijven nemen. Van Hoof: “We zetten in op meer monitoring, het laten beklijven van kennis en meer awareness, onder alle groepen in de samenleving. Iedereen mag er zijn en dat moet op de agenda blijven.” In Groningen is de ambitie om het diversiteitsbeleid uit te bouwen, stelt wethouder Gijsbertsen. “Of je nu homo bent of transgender, een donkere huidskleur hebt of welzijn nodig hebt, we willen dat ieder mens als volwaardig mens gezien wordt.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden