Brandbrief en zwartboek over hulp voor jeugd met beperking

3

Met een brandbrief aan de Tweede Kamer en een Zwartboek Jeugdhulp vragen gehandicapten- en patiëntenorganisaties met klem om aandacht en verbeteringen voor hulp vanuit de Jeugdwet aan jeugd met een beperking.

De uitvoering van de Jeugdwet schiet volgens koepelorganisatie Ieder(in) flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. In de praktijk ontvangen gehandicapten- en ouderorganisatie een bijna constante stroom van meldingen over wat er voor hun kinderen misgaat in de zorg en ondersteuning, meldt Ieder(in). ‘De toegang tot de zorg is bureaucratisch, er worden korte, ondeskundige indicaties afgegeven en daarmee samenhangend: bij veel gemeenten ontbreekt de juiste expertise.’

Zwartboek

Van de meldingen over de uitvoering van de Jeugdwet is een Zwartboek jeugdhulp (pdf) gemaakt. Directeur van Ieder(in) Illya Soffer zegt dat er veel misgaat omdat het jeugdbeleid van gemeenten vanouds gericht is op kinderen met opvoedproblemen, of kinderen uit multi-probleemgezinnen. ‘Voor die groep zijn opvoedkundige en kortdurende interventies misschien geschikt. Maar kinderen met een beperking hebben heel andere zorg nodig.’

Oplossingen

In de brief aan de Kamer (pdf) vragen Ieder(in) en belangvereniging van pgb’ers Per Saldo, om aandacht en oplossingen voor de kinderen en jongeren met een beperking. Ze willen zo spoedig mogelijk met de minister, gemeenten, de jeugd en hun ouders om tafel. Uit het jaarlijkse Trend- en Signaleringsrapport van MEE bleek deze week ook dat mensen met een beperking nog steeds belemmeringen ondervinden bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning.

Over Auteur

Laura Wennekes

3 reacties

  1. Avatar
    Jos Overbeeke op

    Dat er inderdaad iets mis is in de jeugdzorg en vooral bij de kinderbescherming hebben wij helaas moeten ondervinden. Ik heb een dossier van ruim 500 pagina’s waar uit blijkt dat de kinderbescherming liegt en bedriegt om een kind af te pakken en te verhandelen. Uit een dossier dat zij zelf hebben aangeleverd is op te maken hoe zij te werk gaan, zoals bijvoorbeeld het verdraaien van feiten, het weglaten van informatie en het toevoegen van eigen verzinsels. Tevens is uit dit dossier af te lezen dat zij kinderrechters manipuleren en voorliegen en hierdoor beduidend meer macht hebben dan de rechter omdat deze alles zonder waarheidsvinding overneemt. Ik heb vele wegen bewandeld om dit probleem aan te kaarten maar het blijkt dat als het om de kinderbescherming gaat er niemand te vinden is die moeite neemt om je aan te horen. Wij hebben tientallen advocaten gevraagd om hulp maar er geen gevonden die daadwerkelijk wil helpen. Zij raden eerder aan om het niet te proberen. Het blijkt dus dat kinderen in Nederland niet veilig zijn voor deze vorm van handel en zeker niet op hulp te rekenen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden