Opinie Co-creatie: Vecht mee tegen schooluitval

0

Het voorkomen van schooluitval is beter dan genezen, maar hoe? Door samenwerking.

– COLUMNRobert Vos

Het aantal voortijdig schoolverlaters begint te dalen, maar is nog altijd

onacceptabel hoog. Om een grote groep jongeren in Nederland een betere toekomst

te geven, hebben de minister en staatssecretaris van

OCW de aanval op schooluitval ingezet. Doelstelling: Het aantal nieuwe voortijdig

schoolverlaters halveren tot maximaal 35.000 in 2012.

Als vervolg op mijn vorige column over de virtuele gemeente Voortwaerts speelt in op

deze doelstelling door in een experimentele setting de betrokken partijen te

mobiliseren via social media. Co-creatie vormt de basis van dit experiment.

Onder meer de onderwijswereld, leerplichtambtenaren, gemeenten, jeugdzorg,

ouders en uiteraard de jongeren zelf worden uitgenodigd om problemen in kaart

te brengen en mee te zoeken naar oplossingen.

Opleiding


Het experiment ontwikkelt zich aan de hand van een aantal uiteenlopende vragen.

Welke rol moet de lokale overheid op zich nemen om VSV aan te pakken? Mogen

ouders gekort worden op kinderbijslag als hun kinderen school verlaten terwijl

ze nog leerplichtig zijn? Of, op welke manieren kunnen we jongeren bewust maken

dat een afgeronde opleiding een garantie is voor een toekomst boordevol

mogelijkheden?

De trainees die verbonden zijn aan Voortwaerts faciliteren discussies via

LinkedIn en Twitter, prikkelen de deelnemers en verspreiden de uitkomsten. De

climax vindt plaats op 30 september, tijdens een inspirerend seminar

'jeugdbeleid in a day: een andere kijk op schooluitval'. Dit seminar is gratis

toegankelijk.

Denk mee


Wij nodigen jullie uit om mee te denken, ervaringen te delen, vragen te

stellen, kritiek te geven en andere betrokkenen uit te dagen zich in het debat

te mengen. Op deze manier creeën we gezamenlijk inzichten in elkaars

belevingswereld, worden andere invalshoeken aangesneden en grenzen verlegd. Dit

met als doel om aan te tonen dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Want

laten we eerlijk zijn, uiteindelijk hebben we toch hetzelfde doel: een toekomst

met perspectief voor iedere scholier.


Vanaf maandag 15 augustus start de inschrijving voor het seminar van 30

september. Alle ins & outs worden dan bekend gemaakt.

De groep is te vinden via deze link.

Dat is ook de plek waar alle informatie rondom het seminar bekend wordt

gemaakt.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden