Opinie Duurzame publiek-private samenwerking mogelijk

3

De besparingsmogelijkheden van duurzaam bouwen zijn groot, maar vallen in de praktijk nogal tegen. Is dat nodig? Nee.

– VISIE – Paul Kengen

In media is momenteel terecht weer veel aandacht voor de problematiek van energiebesparing in de gebouwde omgeving. De mogelijke besparing bij het renoveren en duurzaam opwekken van energie rond gebouwen is zeer groot, maar de beloofde besparingen zouden in veel gevallen tegenvallen.

Dit is niet alleen vervelend voor eigenaren van deze systemen maar ook voor nationale CO2 besparingsdoelstellingen, en vooral voor de energierekening voor de gebruikers (huurders) van de gebouwen. Intensievere samenwerking tussen marktpartijen en de overheid brengt het behalen van de duurzame doelstellingen een stuk dichterbij.

Ketendenken

De grondslag van de problematiek is er een van een gebrek aan ketendenken: de ontwerper ontwerpt, de aannemer bouwt en de installateur onderhoudt. Complexe systemen vragen om een integrale aanpak met ingebouwde lange termijn verantwoordelijkheden en daaraan verbonden financiële consequenties.

Op het moment dat het proces zo wordt ingericht dat betrokken partijen in de keten (financieel) geconfronteerd worden met de kwaliteit van hun werk is er een prikkel om zaken in één keer goed te doen en systemen werkend te maken en werkend te houden.

Buitenland

Vreemd genoeg bestaat er in het buitenland al vele jaren ervaring met een succesvolle aanpak om dit
soort problemen te voorkomen: de Energy Service Company (ESCo). De ESCo kan in principe op twee
manieren vormgegeven worden: volledig uitbesteden van installatie-eigendommen of de variant
waarbij de vastgoedeigenaar wel financiert en eigenaar blijft maar waarbij de garanties ten aanzien van besparing en correcte werking worden verzorgd door een gespecialiseerde ESCo facilitator.

Er zijn legio voorbeelden van succesvolle buitenlandse ESCo’s. In België is zeer recent een overheids-ESCo opgericht (BelESCo) die de verantwoordelijkheid draagt voor het integraal verduurzamen van overheidsvastgoed.

King Cross

Ook in Engeland is er veel ervaring met gebieds ESCo’s (King Cross). De gebieds ESCo’s verzorgen en verduurzamen de energievoorziening voor hele binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen.

Sinds enkele jaren wordt ook in Nederland de ESCo ingezet voor het verduurzamen van vastgoed en of gebieden. De binnenstedelijk herontwikkeling New Babylon Den Haag is een goed voorbeeld dat gebruik maakt van een eigen gebieds-ESCo welke duurzame energie opwekt en distribueert voor ongeveer 100.000m2 vastgoed. Maar ook kleinere initiatieven zoals Ovvia in Eindhoven en het 100 procent CO2 neutrale hoofdkantoor van TNT in hoofddorp zijn succesvol op dit terrein.

Corporaties

Daarnaast vinden ook steeds meer woningcorporaties de weg naar de eigen ESCo om kennis en kunde intern te bundelen en de verduurzaming van de bestaande voorraad te versnellen. Kortom de ESCo is een interessant vehikel om realisatie van verduurzamingsopgaven of ambities te versnellen en te borgen, in eigen hand of volledig uitbesteed aan gespecialiseerde derden.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

3 reacties

  1. Avatar
    Annemarie Hoogendoorn op

    Ook kunnen ESCo?s worden toegepast bij zwembaden. Zo heeft de gemeente Rotterdam middels een onderhouds- en energieprestatiecontract het gehele beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden voor de komende tien jaar uitbesteed aan Strukton en Hellebrekers Technieken. Strukton richtte hiervoor een ESCo op. Deze ESCo ontwerpt en realiseert de energiebesparende maatregelen, verzorgt de financiering ervan en garandeert de energiebesparing. bit.ly/naU8KP

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden