‘Gemeenten hebben te weinig kennis van jeugd-ggz’

0

Het Landelijk platform GGZ steunt een petitie over de zorgen omtrent het decentraliseren van de Jeugdzorg naar gemeenten. “Gemeenten hebben nog veel te weinig kennis hebben van jeugd-ggz.”

“Het Landelijk Platform GGz maakt zich zorgen over de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten”, staat op de website. Gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle Jeugdzorg, wat gepaard gaat met een bezuiniging van 60 miljoen euro. “Het Landelijk Platform GGz ziet kansen in de transitie, maar voorziet ook veel problemen bij de overheveling van de jeugd-ggz uit de AWBZ en Zorgverzekeringswet naar gemeenten.”

Vooral het verdwijnen van de zekerheid dat jongeren waar nodig zorg ontvangen, is reden tot onrust bij de professionals. “Het mag niet zo zijn dat een jeugdige met een ggz-stoornis straks geen passende zorg krijgt, omdat bij gemeenten het geld op is, dat type zorg niet is ingekocht of leveringsplicht van gemeenten ontbreekt.”

Petitie
Het platform wijst op de zorgen van de Transitiecommissie Jeugdzorg. Ook die maakt zich zorgen over de voortgang van het decentraliseren van de taken. En de landelijke overheid helpt niet mee. De wet is nog niet klaar; de preciese verdeling van taken en budgetten is niet helder. “Het Landelijk Platform GGz maakt zich hier zorgen over, te meer daar wij regelmatig signalen
uit de achterban krijgen dat gemeenten nog veel te weinig kennis hebben van jeugd-ggz.” Vandaar de petitie.

De inzet is de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg onder de Zorgverzekeringswet te houden. “De politiek maakt echter een andere keuze”, laat het platform weten. “Daarom praat het Landelijk Platform GGz wel mee over de stelselherziening jeugd, maar vanuit een zeer kritische stellingname.”
_________________________________________________________________________________________________________
Kom naar het Congres Integrale Jeugdzorg: voor praktische handvatten >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden