In de praktijk: samenwerking met brede school

0

Sociale samenhang, wie wil dat niet? In Loon op Zand hebben ze een manier gevonden om hiervoor een brede school te gebruiken.

Het is een van de voorbeelden van het project Allemaal Opvoeders van het Nederlands Jeugdinstituut. De bedoeling in Loon op Zand is door informele contacten meer sociale cohesie in de praktijk te brengen. Problemen met de opvoeding van kinderen en hun opgroeien in de wijk moeten zo worden voorkomen. Een loket van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), in de brede school in Kaatsheuvel-West, moet daarbij dienen als voorpost.

In totaal zijn er drie doelstellingen:

  • Het versterken van de functies van het CJG in ontwikkeling;
  • De samenwerking van de 3 brede scholen en de wijk verbeteren;
  • Door middel van activiteiten in informele sfeer de sociale samenhang en problemen met opvoeden in de wijk tegengaan.

De vraag is: hoe? Het gaat om de volgende activiteiten, staat op de website van het jeugdinstituut:

  • “Schoolloopbaanbegeleiding. Leerlingen uit de brugklas worden ondersteund met studie- en huiswerkbegeleiding. Ouders worden hierbij betrokken door ouderavonden, waarbij ze met elkaar in gesprek gaan over opvoeding en andere zaken. Ouders van deelnemende kinderen treden op als ambassadeurs voor toekomstig deelnemende ouders:
  • Een jubileumdag. De buurtvereniging van de wijk De Hil-Noord heeft een jubileumdag gevierd in samenwerking met de brede school Den Bussel. Door verschillende activiteiten (zoals bijvoorbeeld een fancy fair) zijn de banden tussen de buurtbewoners/ouders en kinderen aangehaald;
  • Buurtkracht De Hil-Noord: In de buurt de Hil-Noord is de speeltuin opgeknapt. Gemeente, woningbouwcorporatie, kinderen, ouders en buurtbewoners, de ouderraad en de school zijn hierbij betrokken geweest. Naar aanleiding daarvan heeft een actieve groep van ouders zich georganiseerd in een buurtorganisatie.”

Bij het project is de gemeente, het CJG, primair en voortgezet onderwijs, welzijnsorganisatie de Twern, de vrijwilligerscentrale, ouders en leerkrachten betrokken.

Volg Gemeente.nu ook via Facebook >>

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden