‘Jeugdhulp voor nieuwe cliënten niet zeker’

0

De de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) twijfelt of nieuwe cliënten ook na 1 januari de juiste hulp zullen krijgen

Jongeren die nu al jeugdhulp hebben, houden die ook na 1 januari 2015. Maar of alle nieuwe cliënten ook hulp kunnen krijgen is nog onduidelijk. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in haar eindrapport dat 17 december naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens de commissie weten veel jongeren nog niet wat er voor hen in 2015 verandert. Gemeenten hebben de afgelopen maanden onder grote tijdsdruk contracten gesloten waarin niet altijd is afgesproken om hoeveel jeugdhulp het gaat tegen welke prijs.

De TSJ stelt verder dat de transitie in 2015 nog aandacht vraagt en dat ruimte moet worden vrijgemaakt voor de transformatie. Om dat proces te versnellen, moeten de partners in het jeugdveld hun eigen rol goed oppakken. In een agenda voor de inhoudelijke vernieuwing van de jeugdzorg moet volgens de TSJ worden vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is.

De TSJ adviseert om in 2015 de inkoop voor 2016 tijdig te starten. Uiterlijk in de meicirculaire zal het Rijk daar helderheid over geven.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.