Kinderombudsman vreest decentralisatie Jeugdzorg

0

Zorg dat de kinderen niet de dupe worden van de decentralisatie jeugdzorg.

Zo luidt een van de hoofdzorgen van Kinderombudsman Marc Dullaert. Gisteren presenteerde hij de Kinderrechtenmonitor 2013. De monitor laat zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld.

Kinderen betalen de rekening van de crisis, concludeert de Kinderombudsman. “Steeds meer kinderen leven in armoede, de crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg.” Ook maakt Dullaert zich zorgen over toenemende spanningen in gezinnen met financiële problemen.

Verbeteringen
“Vergeleken met vorig jaar toont deze Kinderrechtenmonitor verbeteringen, zoals minder zeer zwakke scholen, een Kinderpardon en een meldcode kindermishandeling voor professionals”, zegt Dullaert. Maar blijvende zorgen zijn er ook. Zo wordt goed onderwijs voor kinderen met een beperking maar geen vanzelfsprekendheid.’ De Kinderombudsman heeft op basis van de Kinderrechtenmonitor 2013 vijf hoofdzorgen geformuleerd:

  • Zorg dat kinderen niet de dupe worden van de decentralisatie van het jeugddomein
  • Zorg dat kinderen de zorg en de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben
  • Zorg dat kinderen worden gehoord in en geïnformeerd over beslissingen die hen aangaan
  • Zorg dat wetten, regels en beleidsuitvoering de rechten en belangen van kinderen voorop stellen
  • Zorg dat er actuele cijfers beschikbaar zijn

Aanbevelingen

Drie aanbevelingen kregen in de Kinderrechtenmonitor uit 2012 de hoogste prioriteit. Zo zouden uithuisgeplaatste kinderen bij voorkeur in een pleeggezin moeten komen. Dit jaar komt naar voren dat kinderen die uit huis geplaatst worden, steeds vaker in de pleegzorg terecht komen. Dat is een positieve ontwikkeling, meent Dullaert.

Maar, cijfers over hoe vaak broertjes en zusjes in een pleeggezin bij elkaar kunnen blijven, hoeveel overplaatsingen zijn en hoe lang kinderen moeten wachten op een pleeggezin, zijn er niet of nauwelijks. De Kinderombudsman vindt dat het ministerie van Veiligheid en Justitie die cijfers moet bijhouden en beschikbaar maken om zo te zien of de rechten voor kinderen worden nageleefd.

Curator
De tweede aanbeveling uit 2012 ging over het recht van onder toezicht gestelde kinderen om iets te zeggen te hebben over hun procedure. Rechters moeten in beslissingen meewegen wat het kind wil, bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden of bij uithuisplaatsing, vindt de Kinderombudsman. Kinderen hebben daarbij recht op een bijzondere curator. Deze curatoren worden maar weinig aan kinderen toegewezen, zo blijkt uit de monitor. De overheid moet daar meer aandacht aan schenken, aldus het onderzoek.

Het aanpakken van de wachtlijst voor de jeugdzorg en de bescherming van kinderen die wachten op zorg was de derde belangrijke aanbeveling vorig jaar. De wachtlijsten in de provinciale jeugdzorg zijn de afgelopen jaren gestabiliseerd, zo staat in de monitor. Er is geen sprake van een duidelijk afname van het aantal wachtenden, maar de toezicht op de veiligheid van deze kinderen is wel verbeterd.

Lees hier de Kinderrechtenmonitor 2013 >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden