Leveringsplicht uit Jeugdwet

0

“De leveringsplicht tot verlenen van zorg, op besluitvorming van derden zoals de gezinsvoogd of de medische sector, is geschrapt.” Het is een van de wijzigingen van de Jeugdwet in wording.

“Zoals het er nu naar uitziet krijgen gemeenten een voorzieningenplicht en een decentralisatie-uitkering”, schrijft waarnemend voorzitter Kees Jan de Vet na overleg met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid.

Gemeenten kunnen sturen door beleidsplannen en verordeningen waarin staat aangegeven wat het niveau van ondersteuning en zorg moet zijn. Ook dat waarvoor een individuele beschikking – met de mogelijkheid van bezwaar en beroep – vereist is.

Er komt één set kwaliteitseisen, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van zorgaanbieders. Zorgen over volumebeheersing in de jeugd-ggz moeten weggenomen worden door gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars de mogelijkheid te geven hierover afspraken te maken. Hoe dat precies moet? Dat wordt de komende maanden verder uitgewerkt, staat in de brief van De Vet.

Gezamenlijke inkoop
De optie van een gezamenlijke inkooporganisatie voor specialistische vormen van Jeugdzorg wordt serieus overwogen. “Een andere optie is het aanwijzen van regiegemeenten die namens andere gemeenten met aanbieders afspraken maken, maar deze afspraken gaan alleen over het meest specialistische deel van de Jeugdzorg.”

De landelijke afstemming van de inkoop moet het opdrachtgeverschap en de financiële prikkels bij gemeenten houden. Voor aanbieders moet dit zorgen voor minder administratieve lasten.

Budget
Ter  afsluiting is er nog de lopende discussie over het geld dat nodig is om deze nieuwe taken uit te voeren. De bezuiniging van het Rijk op de Jeugdzorg wordt zoals bekend verhoogd van 300 naar 450 miljoen euro. Verder is het gefaseerd maar een keer overhevelen van de zorg een kwestie die om verder overleg vraagt.

In 2014 moet de dekking van de invoeringskosten op orde zijn. De middelen voor het uitvoeren wil de VNG in 2015 op peil hebben. De VNG wil per 2015 ook 90 miljoen euro van het provinciefonds naar het gemeentefonds overhevelen.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden