De Jonge wil actieplan kansrijke start kinderen

0

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil samen met gemeenten en verschillende zorgpartijen een landelijk actieprogramma maken waarbij een gezonde start voor kinderen centraal staat. Met daarin meer samenwerking, bijvoorbeeld tussen wijkteams, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, en betere voorlichting. 

Oorzaken

Uit cijfers blijkt dat 14 procent van de Nederlandse kinderen een valse start maakt, bijvoorbeeld in het geval van vroeggeboorte of een (te) laag geboortegewicht of een combinatie daarvan. Dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid en ontwikkeling van deze kinderen, op korte en lange termijn. Volgens de rijksoverheid spelen psychosociale problemen binnen een gezin, net als armoede, schulden en huisvesting, een belangrijke rol. Zo zouden kinderen van vrouwen in achterstandswijken zelfs een aanzienlijk groter risico op ziekte en overlijden hebben tijdens en kort na de geboorte. Verschillen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door leefstijl, voeding en sociale omgeving.

Landelijk actieprogramma Kansrijke Start

De Jonge wil voor de zomer een landelijk actieprogramma maken, samen met gemeenten en verschillende organisaties uit de geboorte- en jeugdgezondheidszorg. Dat programma, Kansrijke Start, richt zich bijvoorbeeld op meer samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, verloskundigen en jeugdgezondheidszorg en op het verbeteren van voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap. ‘De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling, bepalend voor de kansen in het latere leven. De kans op een goede start krijg je maar een keer. Het is onze opdracht die kans zo groot mogelijk te maken,’ aldus de minister.

Schiedam

Overigens benadrukt VWS dat verschillende gemeenten al veel doen als het gaat om een goede, gezonde start van kinderen. Zo werkt Schiedam aan een samenhangende aanpak rondom geboorte, met veel aandacht voor vroege voorlichting. Denk aan preconceptielessen op scholen, informatie op het consultatiebureau en kinderwensspreekuren.

De gemeente deed dit met behulp van kennis uit het programma Healthy Pregnancy 4 All, een landelijk project dat met behulp van subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd door Erasmus MC en waaraan verschillende gemeenten meededen. De kennis die uit het programma komt, wordt verspreid onder 165 gemeenten.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden