Stappenplan ondersteuning kwetsbare jongeren

0

Hoe ondersteun je als gemeente kwetsbare jongeren en zorg je voor doorlopende ondersteuning? Daarvoor is nu een praktisch stappenplan voor gemeenten beschikbaar vanuit de Aanpak 16-27.

Om jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale, preventieve aanpak nodig van gemeenten en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Welke elf stappen kun je als gemeente zetten om de beleidsvrijheid integraal vorm te geven?

 1. Bepaal doelgroep
 2. Analyseer lokale situatie
 3. Zet ervaringsdeskundigen in
 4. Zet in op preventie
 5. Werk samen binnen gemeente
 6. Investeer in sociaal netwerk
 7. Benut regionale structuren
 8. Benut beleidsruimte
 9. Toekomstplan
 10. Benoem opgave voor professional
 11. Vertaal naar inkoop jeugd en Wmo

Het stappenplan voor gemeenten bij de ondersteuning van kwetsbare jongeren is onderdeel van het samenwerkingstraject Aanpak 16-27 waarin Rijk, gemeenten, NJi, Movisie, Divosa en VNG de doorlopende ondersteuning van kwetsbare jongeren samen aanpakken. De term 16-27 staat voor de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning nodig is.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.