Een van die extra voorwaarden die Kalverboer wil schrappen is dat kinderen niet in aanmerking komen voor het kinderpardon als ouders onvoldoende hebben gewerkt aan vertrek, ooit een verkeerde nationaliteit hebben opgegeven of geen asiel hebben aangevraagd. De Kinderombudsman vindt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op de beslissingen van hun ouders.

Bevoegdheden
Ook vindt de Kinderombudsman het te strikt als een minderjarige vanwege vandalisme een straf heeft opgelopen en daardoor geen verblijfsvergunning meer krijgt. Om te zorgen dat meer kinderen succesvol een beroep kunnen doen op het kinderpardon, wil de Kinderombudsman bovendien dat de bevoegdheden van de staatssecretaris van VenJ worden ingeperkt.

Het ministerie van VenJ ziet daar niets in. Het kabinet ,,heeft er bewust voor gekozen mee te wegen in hoeverre is meegewerkt aan vertrek”, aldus het departement. Zo wilde het voorkomen dat gezinnen zouden kiezen voor een bestaan in de illegaliteit. Ook zou ,,vanaf het begin duidelijk zijn geweest dat deze regeling betrekking zou hebben op een klein aantal personen.”

De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet moeten beslissen of er een ruimer kinderpardon moet komen. VVD en CDA zijn tegen verruiming, D66 en ChristenUnie voor.

(Bron: ANP / Trouw)