Meedoen met verstandelijke beperking steeds ingewikkelder

0

De zorgvraag van mensen met een lichtere verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 85) is sterk gegroeid, blijkt uit onderzoek van het SCP. Hoe komt dat? Welke problemen hebben ze en hoe kunnen gemeenten helpen?

De problemen in de sociale redzaamheid van deze groep uiten zich onder meer in moeite hebben met lezen en schrijven, onvoldoende in staat zijn tot persoonlijke verzorging en/of onvoldoende in staat zijn een regulier beroep uit te oefenen. Dat resulteert vaak in verschillende problemen, zoals schulden, geen werk, en een zeer beperkt sociaal netwerk.

Ingewikkelder

Uit het onderzoek blijkt dat de sterk gestegen zorgvraag nauwelijks is te verklaren uit het vaker voorkomen van een lichtere verstandelijke beperking. Het is vooral de ingewikkelder geworden maatschappij die het voor deze mensen moeilijker maakt om goed te kunnen functioneren. Denk aan reizen met het openbaar vervoer met de OV-chipkaart of het regelen van bankzaken via internet. Ook het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn tegenwoordig minder behapbaar voor deze groep.

Toekomst

De begeleiding van mensen met een lichtere verstandelijke beperking is vaak gericht op wat zij niet kunnen. Door uit te gaan van wat zij wel kunnen en de aandacht te richten op het aanleren van vaardigheden waarmee zij zoveel mogelijk taken zelfstandig kunnen uitvoeren, kan de vraag in de toekomst in de hand gehouden worden. Als hulpmiddel daarbij kunnen apps worden ingezet, zoals een OV-coach.

Breed

Een gemeente kan mensen met een lichtere verstandelijke beperking helpen door op een zo breed mogelijk terrein goede en begrijpelijke informatie te verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld via pictogrammen in winkels, maar ook door op een eenvoudige manier uit te leggen welke mogelijkheden er in de gemeente bestaan qua werk, wonen en ontspanning.

[([002_rb-image-1744190.jpeg])]

De auteurs schreven een uitgebreid artikel over dit thema in Sociaal Bestek >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.